TÜRKONFED-GÜNMARSİFED İş Dünyasını Balıkesir'de bir araya getiriyor

TÜRKONFED-GÜNMARSİFED İş Dünyasını Balıkesir'de bir araya getiriyor

TÜRKONFED ve EDAM işbirliği ile hazırlanan “İl Bazında Rekabet Endeksi” raporunun yerel tanıtım toplantıları Balıkesir’de GÜNMARSİFED ev sahiplinde devam ediyor. Güney Marmara iş dünyasını 4 Ağustos’ta bir araya getirecek toplantıda, 81 ilin 2008- 2014 yılı rekabetçiliğini karşılaştıran raporun, Balıkesir özelindeki sonuçları da ele alınacak.

31.07.2017-Balıkesir - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliği ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) tarafından hazırlanan “İl Bazında Rekabet Endeksi” raporunun Balıkesir özelindeki sonuçları, 4 Ağustos’ta GÜNMARSİFED Başkanı İsa Tamer Çelik ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda mercek altına alınacak.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı ve Rapor Yazarı Pelin Yenigün Dilek’in katılımlarıyla gerçekleştirilecek toplantıda, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinin kişi başı, bölgesel ve sektörel olarak yarattığı Gayri Safi Katma Değer (GSKD) rakamları katılımcılarla paylaşılacak.

“TÜRKİYE’NİN REKABETÇİLİĞİ, YERELİN REKABET GÜCÜNDEN GEÇİYOR”

TÜRKONFED olarak Türkiye’nin her bölgesine giderek reel sektörün sorunlarını yerinde gözlemlediklerini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu; “Türkiye’nin rekabetçiliği, yerelin rekabet gücünden geçiyor. Dolayısıyla kentlerimiz rekabetçilik gücü, sosyal sermaye birikimi, nitelikli işgücü ve eğitim altyapılarıyla yerel kalkınmada başat bir rol üslenirler. Raporumuz, 81 ilin rekabetçiliğini farklı başlıklarda ölçerken, aynı zamanda fırsat ve risk alanlarını da tespit ediyor. Balıkesir’in de rekabetçilikte güçlü ve zayıf yanlarını raporumuzda görmek mümkün. Raporumuz, Balıkesir’e ilişkin sonuçları, bu ilin taşıdığı potansiyeli ve ihtiyaç duyulan adımları görmemiz açısından önem taşıyor” dedi.

Paylaş: