Türkiye'nin Kentlerinin Bölgesel Güç Olma Potansiyeli İzmir'de Anlatılacak

Türkiye'nin Kentlerinin Bölgesel Güç Olma Potansiyeli İzmir'de Anlatılacak

TÜRKONFED ve İPM işbirliğiyle hazırlanan “Kent-Bölge: Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler-Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi’ne” raporunun yerel tanıtım toplantılarının ilki İzmir’de gerçekleştirilecek. TÜRKONFED üyesi BASİFED ev sahipliğinde 27 Temmuz tarihinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye’de kent-bölge ekonomisinin gelişimi ve dinamiklerinin yanı sıra, Türkiye kentlerinin bölgeselleşme potansiyelleri de İzmir’in sosyo-ekonomik yapısındaki dönüşüm üzerinden ele alınacak.

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği için yerelden bölgesele, ulusaldan küresele uzanan yeni bir kalkınma modeli önerisi getiren Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) işbirliğiyle yayımladığı “Kent Bölge: Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler-Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi’ne” raporu yerel tanıtım toplantılarının ilkini 27 Temmuz tarihinde İzmir’de gerçekleştirecek.

Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde düzenlenecek toplantının açılışı İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ve BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman tarafından yapılacak. Açılışın ardından, TÜRKONFED Danışmanı Dr. Haluk Tükel ’in moderatörlüğünde, aynı zamanda rapor yazarları da olan İPM Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Keyder’in katıldığı “Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Kent-Bölge Kavramı” paneli yapılacak.  

Türk iş ve akademi dünyasının önde gelen isimlerinin de katılacağı panelde, İzmir’in sosyo-ekonomik yapısı, İzmir’in de içinde bulunduğu 12 şehirde kent-bölge oluşumunun dinamikleri ve potansiyelleri ele alınacak. Bu kentlerin küresel üretim, tüketim ve dolaşım ilişkilerinden nasıl etkilendiği, kentlerin potansiyel imkânları ile kısıtları arasındaki makasın nasıl daralacağına dair çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Paylaş: