TÜRKONFED, Teknoloji ve Kadın Girişimciliğini Ele Aldı

TÜRKONFED, Teknoloji ve Kadın Girişimciliğini Ele Aldı

Çatısı altındaki 32 kadın derneği ile Türkiye’nin en büyük örgütlü kadın gücü olan TÜRKONFED İDK Komisyonu tarafından yürütülen “Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 2017 yılının ilk toplantısı ORSİFED ve KİGDER ev sahipliğinde Kayseri’de düzenlendi.  Toplantının açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu: “Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alabilmesi, nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımı ile mümkün olabilir. Uluslararası ortalamaların gerisinde kalan kadın istihdamı oranımızın artması, ilgili politikaların bütüncül ve eşzamanlı olarak hayata geçmesi ile yaratılabilir” dedi.

 

07 Nisan 2017 / Kayseri - Bünyesindeki İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu aracılığıyla, kadının iş gücüne katılımının artırılması, sosyal ve toplumsal statüsünün yükseltilmesi, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi gibi farklı alanlarda projeler gerçekleştiren TÜRKONFED tarafından yürütülen “Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi’nin 2017 yılındaki ilk toplantısı 6 Nisan 2017 tarihinde Teknoloji ve Kadın Girişimciliği” ana teması ile Kayseri’de gerçekleştirildi.

TÜRKONFED üyesi Orta Anadolu Sanayici ve İşadamları Konfederasyonu (ORSİFED) ve Kadın Komisyonu ve Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) ev sahipliğinde Abdullah Gül Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıya, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz ile KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu katıldı.

Çok sayıda iş kadını derneğinin ve iş dünyası temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen toplantı kapsamında ayrıca, Arya Women Yatırım Platformu Yatırım Lideri Münteha Adal’ın moderatörlüğünde “Teknoloji ve Kadın Girişimciliği” paneli düzenlendi. Kadınların teknolojiye erişiminin artırılmasının girişimcilik üzerindeki olumlu etkilerinin ele alındığı panelde, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Erol, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kal ile M-GEN Gelecek Planlama Merkezi Kurucu Ortağı ve Başkanı Ufuk Tarhan konuşmacı olarak yer aldı.

KADOOĞLU: “REKABETÇİLİĞİN ARTMASI İÇİN KADIN İSTİHDAMI ARTMALI”

Rekabetçilikte kadınların olduğu her alanda şirketlerin, kentlerin ve ülkelerin rakipleriyle arayı açtığını belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu: “Kayseri’nin de bölgesel bir güç olması için sadece sanayi ve ticarette değil; rekabetçilik ve girişimcilik alanlarında da daha fazla aksiyon alması gerekmektedir. TÜRKONFED ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi-EDAM tarafından hazırlanan İl Bazında Rekabetçilik Endeksi raporuna göre 2008 yılında 81 il arasında 21. sırada bulunan Kayseri, 2014 yılında 36. sıraya gerilemiştir. Nüfus açısından Türkiye’nin en büyük 15. kenti olan Kayseri’de, mevsimsellikten arındırılmış verilere göre istihdam edilen kadın nüfusunun yalnızca 43 bin civarında olması, hiç kuşkusuz rekabetçiliği engelleyen en önemli nedenler arasında yer almaktadır. Bu sayının artması için de kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri, mikro krediler ve mevzuat düzenlemelerinin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

“KADINLARIN İŞ HAYATINDAKİ VARLIĞI KALKINMA GÖSTERGESİDİR”

Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alabilmesinin, nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımı ile mümkün olabileceğinin altını çizen Kadooğlu, şöyle devam etti: “Kadınların iş hayatındaki varlığı, kalkınmanın en önemli göstergesidir. Dünyada kadınların işgücüne katılımı ortalama yüzde 50’lerde seyrederken, ülkemizde bu oran maalesef yüzde 32’lere yeni gelmiştir. Uluslararası ortalamaların gerisinde kalan kadın istihdamı oranımızın anlamlı şekilde artması, ilgili politikaların bütüncül ve eşzamanlı olarak hayata geçmesi ile yaratılabilir. Bu anlamda kadınların iş gücü piyasasına katılımında, iş-aile dengesini sağlamaya destek olacak kurumsal mekanizmaların yaygınlaşması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda atılması gereken adımların başında ise çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi gelmektedir. Çatımız altındaki 32 kadın derneği ile Türkiye’nin en büyük örgütlü kadın gücü olan TÜRKONFED olarak; İş Dünyasında Kadın Komisyonumuzun etkin çalışmalarıyla son 12 yılda olduğu gibi, bundan sonra da kadınların iş hayatına katılımını artıracak politikaların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

AÇIK: “KADIN GİRİŞİMCİĞİNİN ARTMASI İÇİN TEKNOLOJİYE ERİŞİM KRİTİK”

Türkiye’de kadınların iş hayatında erkeklere benzer oranlarda ve etkinlik düzeyinde yer alamadığını ifade eden TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık: “OECD ülkeleri arasında kadınların iş gücüne katılımında yüzde 32,5’lik oranla Türkiye 33. sırada bulunmaktadır. Her 100 erkekten 77’sinin iş yaşamına katıldığı ülkemizde, her 100 kadından yalnızca 33’ü iş gücüne dâhildir. Yani ülkemiz, nüfusun yarısını oluşturan nitelikli insan kaynağını kullanamamaktadır. Oysa kadın istihdamının artırılması, Türkiye’nin küresel rekabette de üst sıralara çıkmasını sağlayacaktır. Küreselleşme ile birlikte sürekli gelişen teknolojiye erişim ve teknoloji kullanımı da kadınların iş gücüne katılımını doğrudan etkileyen faktörler arasındadır. Özellikle, her 10 girişimciden yalnızca birinin kadın olduğu ülkemizde, kadın girişimciliğinin artması için teknoloji ve dijitalleşme kritik öneme sahiptir. Teknoloji kullanımı; kadınlara çevrelerindeki dünyayı öğrenme, iş kurma, işini geliştirme, kendilerini ve çocuklarını eğitme, sağlık danışmanlığı ve desteği alma ile iletişim ağları oluşturma gibi önemli imkânlar sunmaktadır. Bu kapsamda, 2017 yılında Kayseri ile başladığımız Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi toplantılarını ‘Teknoloji ve Kadın Girişimciliği’ teması ile Mersin, Diyarbakır, Elazığ ve Samsun’da da yapmayı hedefliyoruz” dedi.

YILMAZ: “KADINLARIMIZ BAŞARACAK, TÜRKİYE BAŞARACAK!”

Türkiye’de ve dünyada değişimin temelini çalışan kadınların oluşturacağını belirten ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz; kadınların güçlenmesini sağlamanın yolunun ise çalışma alanlarını genişletmekten geçtiğini ifade etti. Kadınların iş dünyasındaki varlığının artmasıyla şirket performanslarının yukarı doğru ivme kazandığını, cirolarının ve karlılık oranlarının arttığını kaydeden Yılmaz; kadınların her alanda desteklenmesi ve güçlendirilmesinin, kadın haklarının ve kadının toplumsal statüsünün korunmasının, kadına karşı ayrımcılık ile her tür şiddet ve istismarın önlenmesinin en önemli devlet politikası olması gerektiğinin altını çizerken, “Kadınlarımız başaracak, Türkiye başaracak!” dedi.

Kadın girişimcilerin ülke ekonomilerini geliştirmede girişimcilik faaliyetleri ile önemli bir kaldıraç görevi gördüklerini belirten KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaooğlu da şunları söyledi: “Yapılan çalışmalar bir kadının geçmişinde girişimci kadınların olmasının, mevcut ve gelecekte girişimcilik faaliyetlerine yönelmelerine destek sağladığını gösteriyor.  Rol model, girişimci adayının güvenini etkiliyor. Bu doğrultuda, Kayseri’de girişimci kadınlar için KİGDER bir rol model görevi üstleniyor. KİGDER olarak kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını arttırmak misyonuyla faaliyet gösteriyor,  bu alanlarda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Alzheimerli hasta bakımı eğitimi aldırdığımız 24 kadınımızla yaptığımız proje ile, evde hastaya bakmakla yükümlü kadına sosyal fayda sağlamayı  ve bu kadınları iş gücüne dahil etmeyi amaçladık. KOSGEB akrediteli girişimcilik eğitimlerimiz kapsamında geçen aylarda 54 kadınımız derneğimizden sertifikalarını aldı.  Bu eğitimlerimizi devam ettireceğiz. Kas gücünün değil, kafa gücünün öne çıktığı yeni düzende yerimizi almak için biz kadınlar hazırız.” 

BÖLGENİN BAŞARILI İŞ KADINI ÖDÜLÜNÜ ŞULE BAŞARSLAN ALDI

Açılış konuşmalarının ardından, interfilite (kısırlık) test kiti alanındaki yazılımı ile bölgenin başarılı iş kadını biyomedikal mühendisi Şule Başarslan’a ödülü, KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu tarafından takdim edildi. Mikro finans kredisinden faydalanarak işini büyüten bölgenin girişimci iş kadınlarından Fadime Hacati de katılımcılarla başarı öyküsünü paylaştı. 

Paylaş: