Çukurovalı KOBİ’ler BORGİP Mersin Toplantısı'nda Buluştu

Çukurovalı KOBİ’ler  BORGİP Mersin Toplantısı'nda Buluştu

TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliğiyle, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması,  Türkiye’deki girişimci ve KOBİ'lerin güçlenerek büyümesi hedefiyle yürütülen “Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi” kapsamında düzenlenen toplantıların ikincisi,  Garanti Bankası’nın desteğiyle Mersin’de gerçekleştirildi. “İşimizi Nasıl Büyüteceğiz? Gelecek Kuşaklara Nasıl Devredeceğiz?” başlıklı toplantı kapsamında, işini büyütmek isteyen Çukurovalı KOBİ’ler, Türk iş dünyasının önde gelen isimleri ile bir araya gelme fırsatı yakaladı.  

01 Nisan 2017 / İstanbul – Girişimciliğin ve KOBİ’lerin güçlendirilmesiyle bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde refahın artırılması amacıyla, TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliğiyle yürütülen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) kapsamında düzenlenen toplantıların ikincisi Mersin’de yapıldı. Garanti Bankası’nın desteği ile “İşimizi Nasıl Büyüteceğiz? Gelecek Kuşaklara Nasıl Devredeceğiz?” başlığı ile gerçekleştirilen toplantı, işini büyütmek isteyen Çukurovalı KOBİ’leri, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarıyla buluşturdu.

ÇUKUROVASİFED ve MESİAD ev sahipliğinde Mersin Divan Otel’de düzenlenen toplantı; TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, ÇUKUROVASİFED Başkanı Ali Doğan ve MESİAD Başkan Yardımcısı Hasan Engin’in açılış konuşmalarının ardından, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk tarafından yapılan BORGİP proje sunumu ile devam etti. Toplantı kapsamında ayrıca, KOBİ’lere nitelikli insan kaynaklarına erişim, mentorluk, danışmanlık hizmetleri, teknoloji kullanımını artırmaya yönelik danışmanlık ve destekler, pazarlama ve ihracat konularında da sunumlar yapıldı.

KADOOĞLU: “BORGİP BİR TÜRKİYE PROJESİDİR”

Türkiye’nin küresel rekabetini artırmanın yolunun, ülke ekonomisinin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin rekabetçiliğini artırmaktan geçtiğinin altını çizen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu; “BORGİP ile verimlilik, istihdam, teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda KOBİ’lerin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefiyle yola çıktık. Projeye başladıktan sonra bölgeye yaptığımız ziyaretler KOBİ’lerimizin sorunlarının bölge ve ülke kalkınması için yarattığı açmazı da ortaya koydu. Türkiye’de girişimci ve KOBİ’lerin güçlenerek büyümesi için nelere ihtiyaç duyduklarını tespit edip, profesyonel danışmanlar, konunun uzmanı sivil toplum kuruluşları, finans kurumları ve iş insanları ile bir network yaratıldı. Pilot proje ile seçilen KOBİ’lere nitelikli insan kaynaklarına erişim, mentorluk, danışmanlık hizmetleri, teknoloji kullanımını artırmaya yönelik danışmanlık ve destekler ile pazarlama ve ihracat konularında eğitimler verildi.  BORGİP, bugün itibarıyla Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmesinin ve Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkışının anahtarı niteliğindedir. Çünkü KOBİ’lerimizin Türkiye’nin büyümesinde çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu anlamda da bunun sadece bölgesel bir proje olmasının dışında tüm Türkiye’yi kucaklayan bir proje olması için çaba gösteriyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği, işletmelerin üretkenliği ve verimliliğine odaklanan BORGİP, bir Türkiye projesidir” dedi. 

ÜNLÜTÜRK: “BORGİP’İN BİNLERCE FİRMALIK BİR ALANA YAYILMASINI HEDEFLİYORUZ”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yatırım çekmek, bölgede sosyal hayatı canlandırmak ve refahı artırmak için BORGİP projesine başladıklarını belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk, şöyle devam etti: “Ülkemizde, KOBİ’lerin ortalama ömürleri, benzer ülkelere göre çok daha kısa. BORGİP ile hayata geçirdiğimiz mentorluk yaklaşımıyla, başta KOBİ’ler olmak üzere tüm Türkiye’nin büyümesinde çok önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla kamu politikalarını yönlendirebileceğini, bilgi sunabileceğini, bilimsel bir veri oluşturabileceğini hayal ediyoruz. Projenin binlerce firmalık bir çalışma alanına yayılmasını hedefliyoruz. Bu anlamda da BORGİP’in sadece bölgesel bir proje olmasının dışında tüm Türkiye’yi kucaklayan bir proje olması için çaba gösteriyoruz.”

KIVRAK: “BORGİP’TE İŞBİRLİĞİ YAPMAKTAN MUTLUYUZ”

Ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin sürdürülebilir işletmeler olmasını, büyümesini, dolayısıyla ülke ekonomisine ve istihdama katkısını son derece önemsediklerini belirten Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı Pazarlama Koordinatörü Esra Kıvrak şunları söyledi:

“Ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin sürdürülebilir işletmeler olmasını, büyümesini, dolayısıyla ülke ekonomisine ve istihdama katkısını son derece önemsiyoruz. KOBİ Bankacılığı’nda sahip olduğumuz birikim ve saha tecrübesinin yanı sıra kapsamlı finansal ürün ve hizmetlerle KOBİ’lerin her zaman yanındayız. Finansal olmayan ürün ve hizmetlerimizle de KOBİ’lere yol göstermeye, bilgi birikimiyle vizyonlarını güçlendirmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda, Anadolu’daki girişimleri desteklemek, ihtiyaç duydukları yatırım finansmanı, mentorluk ve eğitim gibi imkânları sağlamak üzere, Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’nde, TÜSİAD ve TÜRKONFED ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Garanti olarak, KOBİ’lerin büyümelerinin önündeki engelleri tespit eden projede; mentörlük, danışmanlık hizmetleri, nitelikli insan kaynaklarına erişim, teknoloji kullanımını artırmaya yönelik danışmanlık, pazarlama, satış ve ihracat konularında destek sağlıyoruz.” dedi.

“DOĞAN: “İŞİMİZE, AŞIMIZA, EŞİMİZE ÖNEM VERMELİYİZ”

Bölge iş insanları olarak üretime, yatırıma ve katma değer yaratmaya büyük önem verdiklerini belirten ÇUKUROVASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Doğan da, “Kişi işine sevgi ile aşkla bakar ise, güvene, dürüstlüğe ve itibara ne kadar değer verirse günümüzde iletişim ve teknolojiyi iyi kullanır ise o kadar başarılı olur” diyerek, şunları söyledi: “Günümüzde eski zamanlarda ki ataerkil yöntemlerle değil yönetişimle paylaşmakla işlerimizi delege ederek birbirimize güvenmemizden geçer. İşlerimizin büyümesi için yere basan hayallerimiz olmalıdır. Bu hayalleri bir projeye dönüştürmek, bu projeyi uygulamak, kontrol etmek ve denetlemek başarıya götürür. Yaşam sürecimizin sağlıkla gitmesi için işimize, aşımıza, eşimize önem vermeliyiz.”

Ülkemiz ve bölgemiz coğrafyasında, yatırımların büyük bölümünün batıya yapıldığını, bu yatırımların tek taraflı avantaj gibi görünse de ülke geneline bakıldığında dezavantajlı bir yapı oluşturduğunu kaydeden MESİAD Başkan Yardımcısı Hasan Engin de, “Sermaye her zaman istikrarlı bölgelerde dolaşır. İstikrarın tüm ülkeye yayılabilmesi i.in bölgeden bölgeye gerçekleşen iş gücü göçünün engellenmesi ve yatırımların sadece batıya değil, iş ortakları ile birlikte, diğer bölgelerimize de kaydırılması gerekmektedir. İş insanlarının yatırım yapabilmeleri için demokrasi, istikrar ve güvenlik olmazsa olmazımızdır” dedi.

Paylaş: