Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Mevzuatında Yeni Yükümlülükler

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Mevzuatında Yeni Yükümlülükler

4 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ile ticari elektronik iletilere dair bu iletileri gönderen herkesi etkileyecek önemli yükümlülükler getirilmiştir. Yeni düzenlemeler kapsamında ticari ileti gönderen hizmet sağlayıcılarının uymak zorunda olduğu en temel yükümlülük, yeni kurulmuş olan İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) kaydolma yükümlülüğüdür.

Ticari elektronik iletiler “Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri” kapsamaktadır. Bu iletileri gönderen kişiler, Yönetmelik hükümleri uyarınca 1 Mart 2020 tarihi itibariyle kullanıma açılacak olan İYS’ye bir ön başvuru gerçekleştirmeli, kullanıcı adı ve şifre almalı ve sonrasında onay kayıt süreçlerini yürütmelidir. Sisteme kayıtlar aracılar tarafından gerçekleştirilemeyecektir. Bu konuda sorumluluk hizmet sağlayıcılarda bulunmaktadır.

Mevzuat değişikliklerinden önce de ticari elektronik ileti gönderebilmek için onay alınması gerekiyordu. Değişen yönetmelik hükümleriyle birlikte,  daha önce alınmış onaylardan 1 Haziran 2020 tarihine kadar sisteme yüklenmemiş olanlar geçersiz sayılacaktır. İlgili onaylar sisteme tek tek, toplu halde veya teknik entegrasyon sağlanarak yüklenebilecektir. Mevcut onayları sisteme nasıl kaydedileceğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtilmektedir. Ayrıca yeni alınacak onaylar, hizmet sağlayıcılar tarafından talep edilmesi halinde İYS üzerinden de alınabilecektir. Bununla beraber elektronik ileti onayları, fiziksel ortamda ıslak imza ile veya elektronik ortamda alınmaya devam edilebilecektir. Bu şekilde alınan onaylar 3 (üç) iş günü içerisinde sisteme yüklenmelidir.

Bu gelişmeler ışığında ticari ileti gönderimlerinin hukuka uygun şekilde devamının temini için, İYS kayıtlarının tamamlanması, onayların sisteme aktarılması ve yeni alınacak onaylarla ilgili gerekli teknik iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu konuda mümkünse onaylarını elektronik olarak alan hizmet sağlayıcılar bakımından, kullanılan programların IYS’ye entegre edilmesi, bu yeni yükümlülüğe uyumun sağlanması bakımından şirketler için anlamlı bir yatırım olarak düşünülebilir.

---------------------------------------------

Begüm Yavuzdoğan Okumuş (https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/begum-yavuzdogan-okumus)

Çalışma Alanı: Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (https://gun.av.tr/tr/calisma-alanlarimiz/teknoloji-medya-ve-telekomunikasyon)

Paylaş: