TÜRKONFED Akademi - KOBİ'lerde Dayanıklılık

TÜRKONFED Akademi - KOBİ'lerde Dayanıklılık

TÜRKONFED ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından kurulan CBi Türkiye Platformu, “KOBİ’lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler” raporunu açıkladı.

İş dünyasının dayanıklılığını geliştirmek ve toplumun dayanıklılığına katkıda bulunma amacını taşıyan Platform, bu durum değerlendirme raporunda temel bilgileri sağlarken, bir dizi öneride bulunuyor.

Rapora göre, Türkiye’nin küresel risk trendlerini takip eden bir ülke olmasının yanı sıra hızla evrilen ve özgün bir risk profili barındırdığı öne çıkıyor. Raporda Türkiye’nin sismik bir coğrafyada yer aldığı ve büyük depremler sonrasında hem toplulukların hem de işletmelerin toparlanmasının yıllar aldığı ifade edilirken, doğal ve insan kaynaklı afetlerin Türkiye’deki işletmeler üzerindeki birleşik etkisi kayda değer olduğu vurgulanıyor. KOBİ’lerin yakın çevrelerindeki topluluklarla güçlü bağları bulunmasına rağmen, hızlı gelişen risk profiliyle başa çıkmak için çoğu zaman yeterli donanıma (bilgi, uzmanlık, kaynaklar) sahip olmamaları ise öne çıkan önemli sorunlardan biri.

Bu kapsamda hem Türk özel sektörü hem de toplum için dayanıklılığa yönelik bir dizi özgün çözüm geliştirmeyi amaçlayan, CBi Türkiye aşağıdaki şekillerde kategorize edilebilecek çözümler geliştirecektir:

İşletme Bazlı Yardım: İşletmelerin kendi olanakları, varlıkları ve/veya tedarik zincirleri konusunda harekete geçmeleri

Ağ Bazlı Yardım: İş ağlarının ve derneklerinin ölçek ekonomisini veya politik kaldıraç gücünü kullanarak hizmetler sunmaları ve dayanıklılık ile toparlanma faaliyetlerini kolaylaştırmaları

Toplum Dayanışması: İşletmelerin veya iş ağlarının ve derneklerinin çevrelerindeki topluluklar için insani çabalara (müdahale), sosyoekonomik toparlanmaya ve/veya fiziksel varlıkların yeniden inşasına katkıda bulunmaları

Kaynak: KOBİ’lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler raporu, sayfa 33

Raporun tamamına linkten ulaşabilirsiniz.

Paylaş: