Adidas’ın Ünlü “3 Şerit” Markası Hükümsüz Kılındı

Adidas’ın Ünlü “3 Şerit” Markası Hükümsüz Kılındı

Genel Mahkeme 19 Haziran 2019 tarihli T-307/17 sayılı kararı uyarınca, Adidas’ın “beyaz fon üzerine üç siyah şerit” içeren 012442166 başvuru numaralı markasını esasen ayırt edici karakter taşımaması sebebiyle hükümsüz kılmıştır. Mahkeme, uyuşmazlığa konu markanın sahibi Adidas’ın markasını geçerli bir şekil markası olarak tescil ettirmesine rağmen, markanın Avrupa Birliği ülkelerinde kullanımla ayırt edicilik kazandığını ispat edememesi sebebiyle Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük kararını onamıştır.

Uyuşmazlığın Özeti ve Genel Mahkeme’nin Kararı

Başvuru sahibi Adidas AG 2013 tarihinde “beyaz fon üzerinde 3 paralel siyah şerit” olan markasını tescil ettirmek için Avrupa Birliği Marka Ofisi’ne başvurmuş, Ofis 2014’te işbu markayı bir şekil markası olarak tescil etmiştir.

2014 yılında Belçikalı bir şirket olan Shoe Branding, söz konusu markanın hükümsüz kılınması için başvuruda bulunmuştur. Önemle belirtilmelidir ki davayı açan taraf olan Shoe Branding, 2009 yılında 008398141 başvuru numarasıyla “2 şeritli” markasını tescil ettirmek istemiş, Adidas AG söz konusu 3 şeritli markasına dayanarak itiraz etmiş ve uyuşmazlık Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın önüne kadar gelmiştir.     

2016 yılında İptal Dairesi Shoe Branding’in hükümsüzlük başvurusunu söz konusu markanın herhangi bir ayırt edici karaktere sahip olmaması nedeniyle kabul etmiş ve markanın hükümsüz kılınmasına karar vermiştir.

Karar Adidas AG tarafından temyiz edilmiştir. Adidas AG her ne kadar baştan sahip olunan bir ayırt edicilik olmasa da kullanımla ayırt ediciliğin kazanıldığını iddia etmiş, 2017 yılında Temyiz Kurulu da söz konusu markanın geçerli bir şekil markası olması, baştan ayırt ediciliğe sahip olmaması ve başvuru sahibinin kullanımla ayırt ediciliği ispat edememiş olması gerekçeleriyle, markanın hükümsüz kılınmasına karar vermiştir.

Genel Mahkeme’nin önüne gelen uyuşmazlıkta Adidas AG aslında söz konusu markanın bir şekil markası değil, desen markası olduğunu, her ürüne göre ölçülerin ve şeritlerinin yönünün değiştiğini, ayrıca kullanımla ayırt edicilik kazandığını ileri sürmüştür.

Mahkeme bu markanın bir desen markası olduğunu reddetmiş, basit bir şekil markası olduğuna hükmetmiştir. Ayrıca Mahkeme Adidas AG’nin sunduğu kullanım örneklerinin 3 şeritli markanın temel özelliklerinin farklı türevleri olduğuna, bu sebeple göz önünde bulundurulamayacağına, diğer yandan sunulan delillerde işbu markanın tüm AB ülkelerinde kullanım sebebiyle ayırt edicilik kazandığını kanıtlayamadığına, sadece 5 AB ülkesinde kullanımla ayırt edici hale geldiğine karar vermiş, böylelikle hükümsüzlük kararını onamıştır. Genel Mahkeme tarafından verilen kararın Adalet Divanında temyiz edilme imkanı bulunduğundan dolayı, karar henüz kesinleşmemiştir.

--------------------------------------------

Güldeniz Doğan Alkan (https://gun.av.tr/tr/cv/guldeniz-dogan-alkan/)

Çalışma Alanı: Markalar ve Tasarımlar (https://gun.av.tr/tr/markalar-ve-tasarimlar/)

Paylaş: