Haziran-Temmuz 2019 Dönemi Ekonomi Politikaları

Haziran-Temmuz 2019 Dönemi Ekonomi Politikaları

Haziran-Temmuz döneminde, 11. Kalkınma Planı'nın açıklanması, ekonomik politikalarla ilgili torba yasa teklifinin meclise sunulması, Merkez Bankasında görev değişimi ve ihtiyaç akçesiyle ilgili önemli düzenlemeler gerçekleşti.

Borç Yapılandırma Meclise İletildi

"Mali paket" olarak nitelendirilebilecek, ekonomi alanında bazı düzenlemeleri öngören kanun teklifi Mecliste öneriye sunuldu. Kanun teklifinde yer alan bir maddede mali sistemde bulunan firmaların, şirketlerin borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı bir düzenleme getirilerek şirketlerin 2 yıl içinde kanunda belirtilen şartlar ve çerçeveler kapsamında müracaat etmeleri halinde borçlarının bankalar tarafından yapılandırılması planlanıyor.

https://www.dunya.com/gundem/sirket-borclarina-yapilandirma-haberi-449382

Torba Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifinde Varlık Barışının 6 ay uzatılması, bazı vergi incelemelerinin yapılmaması, Merkez Bankası temel görev ve yetkilerinde düzenlemeler, Merkez Bankasının yıllık safi karının %20’sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik hükmün kaldırılarak birikmiş ihtiyat akçelerinin her yıl kara katılarak dağıtılabilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor. Kanun teklifine göre, yurt dışında bulunan para ve sermaye piyasası araçları gibi varlıklarını 31 Aralık 2019’a kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek. Bunun yanı sıra vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 1 oranında vergi alınacak ve bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

https://www.bloomberght.com/ekonomi-alanindaki-torba-teklif-komisyon-da-kabul-edildi-2228368

11. Kalkınma Planı Açıklandı

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, cumhurbaşkanının onayının ardından Meclise sunuldu. Planın 2023 yılı için belli başlı makroekonomik hedefleri arasında GSYH'nın 1 trilyon 80 milyar dolara ve kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması ve işsizliğin %9,9’a düşürülmesi yer alıyor. Planda kapsanan dönem boyunca kamu mali disiplinin korunması ve maliye politikalarının, enflasyon oluşturmayacak şekilde ekonominin kaliteli büyüme patikasına girmesini desteklemesi öngörülüyor. Bu bağlamda enflasyonun da kademeli olarak %5’e düşürülmesi hedefleniyor.

https://www.dunya.com/ekonomi/11-kalkinma-plani-meclise-sunuldu-haberi-449420

Bireysel Emeklilik Sistemi Kıdem Tazminatı ile Entegre Edilecek

On Birinci Kalkınma Planı’nda kıdem tazminatı reformu ile ilgili yer alan bilgiye göre, bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonunun, sistemde kalış süresi yeniden ele alınarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre edilmesi planlanıyor.

https://www.dunya.com/ekonomi/bes-kidem-tazminati-ile-entegre-olacak-haberi-449474

Paylaş: