Markanın Kullanılmamasına Haklı Sebep Teşkil Eden Haller

Markanın Kullanılmamasına Haklı Sebep Teşkil Eden Haller

Mevzuat kısıtlamalarının markanın kullanılmamasına haklı sebep teşkil ettiğine dair karar Yargıtay tarafından onanmıştır.

Sınai Mülkiyet Kanunu( SMK) m.9/1’e göre “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.” Kanunda markanın haklı bir sebep olmadan kullanılmamasından bahsedilmiş olmakla birlikte, haklı sebeplerin ne olacağı açıklanmamıştır.

Bacardi & Company Limited, Bacardi Breezer benzeri ürünler üzerinde “Freezer” ibaresini kullanan bir şirkete karşı marka tecavüzü ve haksız rekabet davası açmıştır.

Davalı şirket karşı dava açarak Bacardi’nin BREEZER markalarının Türkiye’de hiç kullanılmadığından bahisle iptalini talep etmiştir.

 

 

 

Bacardi’nin Breezer markası, gerçekten de tescil tarihi olan 2001’den bu yana Türkiye'de kullanılmamıştır. Ancak, Breezer markalarının Türkiye’de kullanılmamasının sebebi mevzuat kısıtlamalarıdır. Nitekim, mevzuata göre “alkollü içki kökenli karışım içkilerin” Türkiye’ye ithali ve Türkiye’de piyasaya arzı yasaktır. “Breezer” ve “Bacardi Breezer” markaları da Rom bazlı karışım içkiler üzerinde kullanılmaktadır.

İptal davasında Bacardi, markanın kullanılmamasının haklı sebeplerinin varlığını ileri sürmüştür ve mevzuatın “alkollü içki kökenli karışım içkilerin” satışına izin vermemesi sebebiyle BREEZER markalarını Türkiye’de kullanamamağını iddia etmiştir.

İlk derece mahkemesi bu şekildeki mevzuat kısıtlamalarını markanın kullanılmamasının haklı bir sebebi olarak kabul ederek “rom içeren gazlı içecekler”’ için Breezer markalarının iptaline ilişkin talebi reddetmiştir. İlk derece mahkemesinin kararı Yargıtay tarafından onanmış ve karar Aralık 2018’de kesinleşmiştir.

Buna paralel olarak, KIRBIYIK FREEZER markalı ürünlere karşı açılan marka tecavüzü ve haksız rekabet davası da aynı şekilde kabul edilmiştir.

Türkiye’de mahkemelerin marka sahibinin markayı kullanmamasında haklı bir sebebin varlığını kabul ettiği durumlar çok az sayıdadır. Bu sebeple bu karar, mevzuat kısıtlamalarının markanın kullanılmamasının makul bir sebebi olarak kabul edildiğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mutlu Yıldırım Köse (https://gun.av.tr/tr/cv/mutlu-yildirim-kose/)

Çalışma Alanı: Markalar ve Tasarımlar (https://gun.av.tr/tr/markalar-ve-tasarimlar/)

Paylaş: