İş Dünyası ve Sürdürülebilirlik: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İş Dünyası ve Sürdürülebilirlik: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Küresel Cinsiyet Açığı raporunun (Global Gender Gap report) 2018 yılı sonuçlarına göre, Türkiye cinsiyet eşitliği sıralamasında 149 ülke arasında 130’uncu sırada yer aldı.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Küresel Cinsiyet Açığı raporunun (Global Gender Gap report) 2018 yılı sonuçlarına göre, Türkiye cinsiyet eşitliği sıralamasında 149 ülke arasında 130’uncu sırada yer aldı. Bu rapor kapsamında cinsiyet eşitliği listesi hazırlanırken, kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim imkanları, sağlık ve kadının siyasi güçlendirilmesi gibi kriterlere bakılıyor. Türkiye “ekonomiye katılım ve fırsatlar” alt endeksinde 131’inci sırada yer alırken “eğitime katılım” sıralamasında ise 106’ıncı sırada yer aldı. Sağlık alt endeksinde 67’inci sırada yer alan Türkiye, siyasi güçte ise 113’üncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin Cinsiyet Açığı Karnesi, 2018:

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Cinsiyet Açığı Raporu 2018

Yukarıda yer alan grafiğe göre, Türkiye’nin “işgücüne katılım” alt endeksi ile “bakanlık pozisyonundaki kadın oranı” alt endeksinde düşük sıralarda (133’üncü ve 140’ıncı sırada) yer aldığı görülüyor. Rapora göre Türkiye’nin puanlama olarak son yıllarda en iyi olduğu alanlar Eğitim ve Sağlık alanları, öte yandan Ekonomi ve Siyaset alanlarında Türkiye’de cinsiyet açığının halen yüksek olduğu görülüyor. Raporun içinde yer alan verilere göre son 12 yılda, Türkiye’nin bu konulardaki alt endekslerde puanı yükselme göstermesine rağmen yer aldığı sıralamada yine alt sıralarda kaldığı görülüyor. 2006’da Türkiye “ekonomik katılım ve fırsat” alt endeksinde 115 ülke arasında 106’ıncı iken bu sene 149 ülke arasında 130’uncu sırada yer alıyor. Aynı şekilde “siyasi güçlendirme” alt endeksinde de 115 ülke arasında 96’ıncı sıradayken bu sene 149 ülke arasında 113’üncü sırada yer alıyor.

Küresel Cinsiyet Açığı raporu ve 5 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının, tüm dünyada bir kalkınma problemi olduğuna işaret etmektedir. Türkiye’nin de ekonomik ve toplumsal kalkınmada üst sıralara çıkabilmesi için “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “kadının ekonomik hayata katılımının artırılması” konularında çalışmalara hız kazandırması gerekiyor.

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha çok katılması, kadınların işgücüne katılımının artması ve daha fazla istihdam edilmeleri misyonuyla çalışmalar yürütüyor. Bu misyondan hareketle “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” hedefinin özellikle iş dünyası ile ilgili olan kısımlarında TÜRKONFED İDK üyesi olan kadın derneklerinin ve bir çatı olarak İDK’nın çeşitli toplantılar ve projeler yürütmekte, raporlar hazırlamaktadır. TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın raporu, kadınların işgücüne katılımının artması için “bakım sigortası”, “kreş çeki” ve “doğum borçlanması” gibi önerilerle hem kayıt dışı çalışan kadınların kayıt altına alınması hem de çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin eksikliği nedeniyle iş hayatından uzak kalan kadınların işgücüne katılması için katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.turkonfed.org/Files/ContentFile/idk-cilt-3.pdf

Rapor ile yapılan politika önerilerinin yanı sıra “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü” zirvesi ile kadın ekseninde dört sürdürülebilir kalkınma hedefi (SKH 4 Nitelikli Eğitim, SKH9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, SKH12 Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim, SKH16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar) ele alınarak iş dünyası ve kamuda farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Kadın ekseninde ele alınan dört küresel hedef, konunun ileri gelenleri kendi iş hayatı ve örnek uygulamalarından yola çıkarak açıklanmıştır. Zirve sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.turkonfed.org/tr/detay/1481/liderler-surdurulebilir-kalkinma-hedeflerinde-kadinin-rolunu-tartisti/

5 Numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin Çalışma Alanları Nelerdir?

5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi

5.2. Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılması

5.3. Çocuk evliliği, erken yaşta zorla evlendirilme ve kadın sünneti gibi bütün zararlı uygulamaların ortadan kaldırılması

5.4. Ücretsiz bakım ve ev işlerinin kamu hizmetleri, altyapı ve sosyal koruma politikalarının sağlanması ve hane ve aile içinde sorumluluğun ulusal açıdan uygun bir biçimde paylaşılmasının geliştirilmesi yoluyla tanınması ve değer görmesi

5.5. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması

5.6. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı, Pekin Eylem Platformu ve bunların gözden geçirme konferansları sonucunda ortaya çıkan konferans çıktılarına uygun olarak cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına evrensel erişimin sağlanması

5.a. Kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerlerinde kontrol kurabilme, finansal hizmetler, miras ve doğal kaynaklara erişimleri gibi konularda ulusal yasalara uygun olarak eşit haklara sahip olmaları için reformlar yapılması

5.b. Kadınların güçlenmelerinin ilerletilmesi için özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere etkinleştirme teknolojisinin kullanımının geliştirilmesi

5.c. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlenmeleri için sağlam politikaların ve yasal olarak uygulanabilir mevzuatların kabul edilmesi ve güçlendirilmesi

 

Paylaş: