Küresel Büyümede Yavaşlama Sinyalleri

Küresel Büyümede Yavaşlama Sinyalleri

22-25 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu toplantısında bu yılın ana gündemi “Küreselleşme 4.0” üzerine odaklanıyordu. Katılımcıların büyük çoğunluğu küreselleşmenin orta sınıfları gelecek kurgusundan yoksun bıraktığı yönünde görüş bildirirken, gelir eşitsizliğinin azaltılması ve dahiliyetçiliğin artırılması ile ilgili politikalar geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Geçtiğimiz ay Dünya Bankası yayınladığı raporda 2019 ve 2020 için küresel ekonomik büyüme beklentilerini düşürmüştü. Geçen hafta ise Avrupa Komisyonu, küresel ticari gerilimler ve Çin’deki yavaşlama gerekçesiyle 26 AB ülkesi ekonomisi için 2019 ve 2020 büyüme beklentilerini sırayla 0,6 ve 0,1 puan aşağı çekerek %1,3 ve %1,6 olarak güncelledi. TÜİK verilerine göre Türkiye’nin bölgeye yaptığı ihracat 84 milyar Dolara ulaştı. Bölge Türkiye’nin toplam ihracatında %50 pay ile ihracat yapılan ülke/bölgeler arasında birinci sırada yer alıyor.

Enflasyonda Makas Daralıyor

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Ocak ayında önceki aya göre %1,1 oranında artış gösterirken, yıllık artış ise %20,35 oldu.. Tüketici fiyatlarında Ocak ayında aylık olarak en fazla artan kalem %6,4 ile gıda ve alkolsüz içecekler, onu takiben %3,6 ile sağlık ve %3,2 ile eğlence kalemleri geliyor.

Gıda fiyatlarındaki sert yükseliş Eylül ayından bu yana devam ediyor. Ocak ayında giyim ve konut fiyatlarındaki gerileme ve diğer kalemlerdeki artış hızının yavaşlamasına rağmen enflasyonun yükselmesi TCMB raporunda da belirtildiği üzere gıda fiyatlarından kaynaklanıyor.

Ocak ayında üretici fiyatları enflasyonu yıllık artışı ise önceki aya göre 1,5 puan azalarak %32,9’a geriledi. Böylelikle üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makas 13,3’ten 12,6’ya geriledi. Üretici fiyatları enerji ve su gibi kalemlerin fiyatlarındaki azalma nedeniyle geriledi.

Kaynak: TÜİK verilerinden hazırlanmıştır

Dördüncü Çeyrekte Sanayi Üretimi Yavaşladı

TÜİK verilerine göre takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre %9,8 oranında geriledi. Sanayi üretimi Ekim ve Kasım ayında da önceki yılın aynı ayına göre %5,7 ve %6,5 oranında gerilemişti.

İstanbul Sanayi Odası’nın Markit işbirliği ile yayınladığı imalat sanayi PMI endeksi ise Ocak ayında önceki aya göre değişmedi ve 44,2 değerini aldı. PMI anketinin sonuçlarına göre üretim ve siparişler Ocak ayında da yavaşlamaya devam etti.

Sanayi üretim endeksi kapsamında görüşülen işyerleri ile düzenlenen Reel Kesim Güven Endeksi de Ocak ayında önceki aya göre 2,3 puan gerileyerek 95,4 değerini aldı. Endekse göre mevcut durum ve gelecek üç ay için sipariş beklentileri dördüncü çeyrekte olduğu gibi gerilemeye devam etti. Dolayısıyla imalat sanayinin dördüncü çeyrekteki daralma eğilimi Ocak ayında devam ediyor görünüyor.

Kaynak: TÜİK ve İstanbul Sanayi Odası verilerinden hazırlanmıştır.

Cari Açık 2018 Yılında Neredeyse Yarı Yarıya Geriledi

Merkez Bankası tarafından yayınlanan cari işlemler verilerine göre ise 2018 yılsonu itibariyle cari açık 27,6 milyar Dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılsonu itibariyle cari açık 47,3 milyar Dolar seviyesinde ve cari açığın GSYH’ya oranı %5,6 düzeyindeydi. 2018 yılı son GSYH tahminlerine göre eğer GSYH 767 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşirse bu oran %3,6 düzeyinde gerçekleşecek. Cari açığın daralmasındaki en büyük pay dış açığın azalmasından kaynaklanıyor. Son çeyrekte ithalatın gerilemesiyle birlikte daralan dış açık, dördüncü çeyrekte ihracatın ekonomik büyümeye olumlu katkısı olacağına işaret ediyor.

Konut Talebi Azalmaya Devam Etti

TÜİK’in konut satışları istatistiklerine göre, dördüncü çeyrekte konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %1,5 oranında azalarak 373.007’ye geriledi. Öte yandan konut arzını gösteren yapı izin istatistikleri yılın üçüncü çeyreğinde artmaya devam etmişti; yapı kullanma izin belgesi alınan daire sayıları yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre %7,5 oranında artarak 196.224’e yükselmişti. Konut arzı atarken konut talebinde yaşanan düşüş ve yılın son üç ayında önceki seneye göre gerileyen inşaat sektörü güven endeksi yılın dördüncü çeyreğinde inşaat sektörünün ekonomik büyümeye katkısının önceki dönemlere oranla gerilediğine işaret ediyor.

Kaynak: TÜİK verilerinden hazırlanmıştır.

Paylaş: