TÜRKONFED Akademi - Dijital Anadolu 2

TÜRKONFED Akademi - Dijital Anadolu 2

TÜRKONFED “Dijital Anadolu” rapor serisinin ikinci cildi yayınlandı. “Sektör Bazlı Dijital Dönüşüm Yol Haritası” başlığını taşıyan yeni rapor “tarım/seracılık”, “hazır giyim” ve “otomotiv” sektörlerinde dijitalleşme süreçlerini inceleyerek Türkiye’de dijitalleşmenin haritasını çıkarmayı amaçlıyor.

Sektörlerin Dijitalleşme Düzeyleri ve Süreçleri Birbirinden Farklı

Rapor kapsamında yapılan araştırma ve anket sonuçları, ele alınan “tarım/seracılık”, “hazır giyim” ve “otomotiv” sektörlerinde dijitalleşme düzeyinin birbirinden farklı olduğunu; daha hızlı bir dijitalleşmeye geçmek için sektörel darboğazlar olduğunu ve ortak çözümler kadar, sektörel çözüm önerileri üzerinde de düşünülmesi ve çalışılması gerektiğini göstermektedir.

Raporda yapılan sektörel analizlerin sonucunda, her sektör için üniversiteler, kamu ve sektörel kuruluşlar ile şirketler özelinde bir takım politika önerilerinde bulunulmuştur. Bu politika önerileri üç sektör için ortak bir takım ihtiyaçlara işaret etmektedir:

  • Sektörel vizyon, stratejik perspektif ve pozisyonlama ihtiyacı bulunmaktadır.
  • Dijital dönüşüm, ancak ekosistem anlayışıyla rekabet gücünü artırabilir.
  • Sektörel stratejilerin şirket düzeyinde uygulamaya geçmesi gerekmektedir.
  • Prototip çözüm merkezleri, yatak ve dikey ekosistem anlayışıyla sektörleri dönüştürebilir.
  • Dijital dönüşümün her stratejik inisiyatif gibi ele alınırken, özellikle iş modeli değişikliği, operasyonel verimlilik, işgücü ihtiyaç dönüşüm boyutlarının anlaşılması, planlanması ve yönetilmesi önemlidir.

Kaynak: Dijital Anadolu: Sektör Bazlı Dijital Dönüşüm Yol Haritası raporundan alınmıştır.

Raporda öne çıkan sonuçlardan biri de her sektörün dijitalleşmeyi bir fırsat olarak görmesidir. Sektörlerde dijitalleşmenin yeni pazarlar açacağı ve ürün getirilerini artıracağına inanılmakta ve yatırım yapmamanın büyük risk getireceği de düşünülmektedir.

Ancak dijitalleşmeye yatırım yapmaya başlamakta ve bunun sürekliliğini sağlamakta birtakım engellerle karşılaşılmaktadır. Bu konuyla ve sektörlerde dijitalleşmeyle ilgili daha ayrıntılı bilgilere raporumuzdan ulaşabilirsiniz: http://www.turkonfed.org/tr/detay/1884/dijital-anadolu-2-sektor-bazli-dijital-donusum-yol-haritasi/

Paylaş: