TÜRKONFED Üyelerinin 2018 Yılı Dördüncü Çeyrek Beklentileri

TÜRKONFED Üyelerinin 2018 Yılı Dördüncü Çeyrek Beklentileri

TÜRKONFED üyelerinin ekonomiye dair görüşlerini almak üzere üç ayda bir yayınlanan “TÜRKONFED Bölgesel ve Sektörel Beklenti Anketi” çalışmasının üçüncüsü gerçekleştirildi. Bu çalışma kapsamında TÜRKONFED üyesi bölgesel ve sektörel federasyon ve dernek başkanları ve bölgelerinde KOBİ’lerin nabzını tutan sanayici ve iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu ayki sonuçlar Ekim-Kasım-Aralık dönemi ile ilgili mevcut durum değerlendirmelerini ve gelecek üç ay ile ilgili beklentileri içeriyor.

Mevcut Durum ile İlgili Görüşler:

  • Görüşme gerçekleştirilen üyelerin %90’ı, bölgelerinde ve yurtiçinde ekonomik gidişatın üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre daha olumsuz duruma geldiğini, %10’u ise aynı kaldığını belirtti. İhracat yapan üyelerin %80’i ise ekonomik gidişatın son çeyrekte ihracat anlamında önceki çeyreğe göre aynı olduğunu belirtirken %10’u daha olumlu diğer %10’u ise daha olumsuz geçtiğini belirtti.
  • Görüşme yapılanların %75’i satışlarının dördüncü çeyrekte önceki üç aya göre azaldığını belirtirken, diğer kısmı aynı kaldığı yönünde fikrini ifade etti. İhracat yapan üyelerin büyük çoğunluğu satışların önceki döneme göre aynı kaldığını, geri kalanı ise arttığını belirtti.
  • Yurtiçine satış yapan ve ihracat yapan üyelerin tümünün %80’i stoklarının önceki döneme göre aynı kaldığını, %10’u ise azaldığını ifade etti.

Ekonomi ile İlgili Yapısal Sorular:

  • Ekonominin mevcut durumu ile bağlantılı olarak üyelerin bu dönemde üretimlerini kısıtlayan faktörlerin başında özellikle “faiz ve döviz kurlarının değişkenliği” ile “talep yetersizliği” öne çıkmaktadır. Yurtiçine satış yapan üyeler için “döviz kurları” olumsuz etki yaparken, ihracat yapan üyeler için olumlu etki yapmaktadır. İkinci olarak ise üyelerin büyük bir kısmı “mali imkansızlıkları” (kredi teminatları, likidite sıkışıklığı ve ödemelerin gecikmesi) üretimlerini kısıtlayan önemli bir faktör olarak belirtmektedir.
  • Aynı şekilde bölge ve sektörlerde rekabeti etkileyen faktörlerin başında “faiz ve döviz kurlarındaki değişkenlik” gelmekte, “mali imkansızlıklar” ise ikinci sırada yer almaktadır.

2019 Yılı İlk Çeyrek için Beklentiler:

  • Ankete katılan üyelerin %80’i ilk çeyrekte “yurtiçi ve yurtdışı talebin, satışların” dördüncü çeyreğe göre azalmasını beklerken %10’u aynı kalacağını, diğer %10’u ise önceki döneme göre ihracat talebinin artmasını beklediğini belirtmiştir.
  • Katılımcıların yarısı satış fiyatlarının önceki çeyreğe göre aynı kalmasını beklemektedir. %40’ı artacağını öngörürken, %10 ise azalacağını tahmin etmektedir.
  • Katılımcıların tümüne yakını istihdamın önceki döneme göre azalacağı beklentisindedir. %10’u ise aynı kalacağı yönünde fikir belirtmektedir.
  • Aynı şekilde üyelerin tümüne yakını yatırım harcamalarının da ilk çeyrekte önceki döneme göre azalacağını beklemektedir. %10 ise aynı kalacağını öngörmektedir.
  • Bu ay ankete katılan üyelerin %60’ı Türk Lirası cinsinden faiz oranlarının önceki döneme göre aynı kalacağını öngörmekte beklerken, %40’ı ise artacağını tahmin etmektedir.

Paylaş: