KOBİ'lerin İstihdam Yaratma Hızı Yavaşladı

KOBİ'lerin İstihdam Yaratma Hızı Yavaşladı

SGK verilerine göre senenin ilk yarısında KOBİ’lerin yarattığı istihdamın artış hızı %6’lardayken bu oran Ekim ayında %0,1’e kadar geriledi. Geçen yıla göre KOBİ’lerin yarattığı istihdam Ekim ayında %0,1 artarak 11,8 milyon kişiye ulaştı.

KOBİ’lerin Yarattığı İstihdam Artış Hızı Yavaşladı

SGK verilerine göre senenin ilk yarısında KOBİ’lerin yarattığı istihdamın artış hızı %6’lardayken bu oran Ekim ayında %0,1’e kadar geriledi. Geçen yıla göre KOBİ’lerin yarattığı istihdam Ekim ayında %0,1 artarak 11,8 milyon kişiye ulaştı. Büyük işletmelerde de aynı hız kaybı söz konusu; senenin ilk yarısında %3,7 olan istihdam artış hızı Ekim ayında %1,2’ye geriledi. Ekim ayında büyük işletmelerin yarattığı istihdam edilen kişi sayısı ise 2,9 milyona ulaştı.

TÜİK verilerine göre ise işsizlik oranı Eylül ayında da artmaya devam etti; önceki aya göre 0,1 puan artan işsizlik %11,3’e ulaştı, genç işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %20,4 oldu.

Kaynak: SGK verilerinden hazırlanmıştır

Kredi Hızı Yavaşlıyor, Takipteki KOBİ Kredi Oranı Artıyor

BDDK verilerine göre Kasım ayında kredilerin artış hızı geçen yıla göre üst üste üçüncü ay yavaşlamaya devam etti. KOBİ kredileri de aynı şekilde son üç ayda üst üste gerilemeye devam ederek 640,4 milyar TL’den 621,7 milyar TL’ye indi. Takipteki kredilerin KOBİ kredilerinin toplam kredilere oranı ise %6,5’e yükseldi (geçen ay %5,8). Takipteki kredilerin toplam kredilere olan oranı ise %3,7’ye yükseldi (geçen ay %3,5).

Kaynak: Aylık BDDK verilerinden hesaplanmıştır

TCMB tarafından yayınlanan Banka Kredileri Eğilim Anketi Değerlendirmesi ise bu duruma ışık tutuyor. Anket katılımcıları dördüncü çeyrekte bankaların tüm krediler için uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ettiğini bunun sonucu olarak da işletmelerin kredi taleplerinin genel olarak azaldığını belirtiyor. Öte yandan kredileri fonlama koşulları dördüncü çeyrekte de zayıflayarak sıkılaşmaya devam etti.

Ankette öne çıkan bir diğer nokta ise işletmelere verilen kredilerin artışını etkileyen en büyük etkenlerden birinin “yeniden yapılandırma” çalışmaları olması. Eylül ayında Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konulan çalışmaya göre hakkında iflas kararı bulunmayan işletmeler için yeni kredi vermek ve kredi borç vadesini uzatmak gibi kolaylıklar sağlanıyor.

Paylaş: