Yapısal Reform Çalışmaları - Aralık 2018

Yapısal Reform Çalışmaları - Aralık 2018

Aralık ayındaki yapısal reformlara yönelik çalışmalar arasında TCMB'nin "sıkı para politikası duruşuna devam edilmesi", BDDK'nın sermaye tabanı hamlesi ve "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi"nin kurulması yer alıyor.

Merkez Bankası 2019 Yılı Para Politikasını Enflasyon Hedefi İle Şekillendirdi

Merkez Bankası “2019 Yılı Para ve Kur Politikası” notunu yayınladı. Politika notunun dikkat çeken noktası Merkez Bankası’nın enflasyon hedefinin %5 seviyesinde korunması ve bu çerçevede para politikasının oluşturulmaya devam edilmesi oldu. Enflasyon mevcut durumda çift hanelerde (%20-25 seviyelerinde) olduğu için Merkez Bankası öncelikli olarak enflasyonu orta vadede kademeli olarak %5 seviyelerine çekmek için bir para politikası patikası oluşturacak.

Bunun yanı sıra politika notunda dalgalı döviz kuru rejiminde, döviz kurundaki hareketlenmelerin fiyat istikrarını etkilemesi durumunda TCMB’nin para politikası duruşunu değiştirerek gerekli tepkiyi vereceğinin altı çizildi. Nota göre Merkez Bankası piyasa koşulları elverdiği müddetçe döviz rezervlerini artırmaya devam edecek.

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e8681e26-e3e6-4476-b79d-b2aa9e8f34d2/2019ParaKur.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Alanları için Yönetmelik Yayınladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla yatırım alanlarına ilişkin bir yönetmelik yayınladı. Bu kapsamda planlı sanayi alanlarıyla yatırımcıların altyapı ve arsa maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Bakanlığın açıklamasında organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri uygulamalarında yer seçimi süreçlerinin bir yıl süresini aşabildiği, yüksek kamulaştırma maliyetleriyle karşı karşıya kalınabildiği, kamulaştırma bedeline karşı açılan davalar nedeniyle bu sürenin daha da uzayabildiği belirtildi.

http://www.milliyet.com.tr/sanayi-ve-teknoloji-bakanligindan-yatirimlari-ankara-yerelhaber-3188744/

BDDK’dan Sermaye Tabanı Hamlesi

BDDK, Finansal Kurumlar Birliği üyelerinin 2019 yıl sonuna kadar ödenmiş sermayeleri 30 milyon TL'ye yükseltmeleri talebinde bulundu. BDDK’nın bunu talep etmesindeki gerekçesi ise üretici fiyatları endeksindeki artıştan kaynaklanıyor. Bu hamle ile, ödenmiş sermayesi 30 milyon TL’nin altında kalan leasing, faktoring şirketlerinin 1 yıl içerisinde gerekli sermaye şartını sağlayamaması durumunda lisansları iptal edilecek.

https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2178787-bddk-finansal-kurumlar-icin-sermaye-tabanini-yukseltti

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kuruluyor

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Komitenin amacı finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, finansal düzenlemelerde ve uygulamalarda uyumun sağlanması, reel sektör ile koordinasyonun artırılması yönünde iş birliğinin tesis edilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan verilerin merkezi şekilde toplanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini kapsıyor. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nde yer alacak üye kurum ve kuruluşlar ile komitenin çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenecek.

https://www.trthaber.com/haber/gundem/finansal-istikrar-ve-kalkinma-komitesi-kuruluyor-396789.html

Paylaş: