İşçilerin Fazla Mesai Alacağı Taleplerinin Hesaplanmasında Yargıtay Uygulaması

İşçilerin Fazla Mesai Alacağı Taleplerinin Hesaplanmasında Yargıtay Uygulaması

İşçilerin fazla mesai alacağı taleplerinin hesaplanmasına ilişkin Yüksek Mahkemenin birçok güncel kararı bulunmaktadır. Kararlar kapsamında hesaplamanın nasıl yapılacağı ve dikkate alınan deliller aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 

  • Bu doğrultuda olası bir uyuşmazlıkta, işçi tarafından imzalanmış maaş bordroları kesin delil niteliğini haizdir. Buna göre, imzalı maaş bordrolarının fazla mesai alacağını belgelediği durumlarda çalışan, belgenin sahteliğini ispatlamadığı sürece, çalışana ödemenin yapıldığı kabul edilir. Çalışan tarafından maaş bordrosunda belirtilenden daha uzun süre çalışıldığı iddia ediliyorsa, ödenmemiş fazla mesai yazılı delille kanıtlanmalıdır.
  • Bir çalışanın maaş bordrosu imzalamadığı ve fazla mesai ödemelerinin banka havalesi yoluyla yapıldığı durumda, çalışanın tartışmalı fazla mesaiyi yazılı delille kanıtlaması gerekir.
  • Çalışanlar fazla mesai yaptıklarını kanıtlamak için, yazılı delil olarak işyeri giriş ve çıkış kayıtlarını ya da iç yazışmaları delil olarak kullanabilirler.
  • Fazla mesai yazılı delille ispatlanamazsa, uyuşmazlık tanık delilleri kullanılarak çözümlenecektir. Aleni olarak bilinen genel olaylar da bu kapsamda dikkate alınabilir.
  • Ödenmemiş fazla mesai, bir çalışanın işinin niteliği ve zorluğu incelenerek hesaplanabilir.
  • Bunların yanında fazla mesainin uzun süreler için hesaplandığı durumlarda Yargıtay hesaplanan tutar yönünden takdire dayalı indirim yapılması uygulamasını da benimsemiştir.

İşverenler tarafından, sürecin en başından hukuki destek alınarak iş yerinin fazla mesaiye ilişkin uygulaması (örn: ücrete dahil edilip edilmediği, ediliyorsa uygulamanın hukuken geçerlilik şartlarını taşıyıp taşımadığı) önceden belirlenmesi ve buna ilişkin evrakların düzenli ve usulüne uygun olarak tutulması olası bir uyuşmazlıkta işçinin fazla mesai talebinin kolayca bertaraf edilmesini sağlayacaktır.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beril Yayla Sapan (https://gun.av.tr/tr/cv/beril-yayla-sapan/)

Pınar Ece Bişkin (https://gun.av.tr/tr/cv/pinar-ece-biskin/)

Çalışma Alanı: İş Hukuku (https://gun.av.tr/tr/is-hukuku/)

Paylaş: