Türkiye’de Yapısal Reformlar Kasım 2018

Türkiye’de Yapısal Reformlar Kasım 2018

Geçtiğimiz ay Merkez Bankası’nın yayınladığı 2018 yılı dördüncü Enflasyon Raporu’nda yer alan “maliye politikası duruşu” başlığı, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde uygulanacak adımları özetliyor. 2019-2021 dönemi boyunca uygulanacak olan YEP’in sıkı maliye politikası duruşu bağlamında, kamu harcamalarının kısılması ve kamu gelirlerinin artırılması hedefleniyor. 

Öte yandan Resmi Gazetede yayınlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ kapsamında Merkez Bankası’nın “İhracat Genelgesi” yürürlüğe girdi.

Yeni Ekonomi Programı Çerçevesinde Maliye Politikası Duruşu

Merkez Bankası’nın yayınladığı 2018 yılı dördüncü Enflasyon Raporu’nda yer alan “maliye politikası duruşu” başlığı, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde uygulanacak adımları özetliyor. 2019-2021 dönemi boyunca uygulanacak olan YEP’in sıkı maliye politikası duruşu bağlamında, kamu harcamalarının kısılması ve kamu gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Kamu harcamalarından yapılacak tasarrufların büyük ölçüde esnek bir harcama kalemi olarak değerlendirilen kamu yatırımlarından sağlanması ve bütçe harcama katılıkları elverdiği ölçüde cari transfer ve tüketim harcamalarından da kesinti yapılması planlanıyor. Öte yandan sıkı maliye politikası duruşunun yanı sıra Merkez Bankası da fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik olarak sıkı para politikası duruşunu sürdürerek risk priminin düşürülmesine katkı sağlamayı ve para politikasının etkinliğini artırmayı hedefliyor.

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/yayinlar/raporlar/enflasyon+raporu/2018/enflasyon+raporu+2018-iv

İhracat Genelgesi Yürürlüğe Girdi

4 Eylül 2018’de Resmi Gazetede yayınlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ kapsamında Merkez Bankası’nın “İhracat Genelgesi” yürürlüğe girdi. Bu tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği, bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda getirilmesinin esas olduğu belirtilen genelgede, ihracat bedellerinin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılacağı ve ihracat bedellerini alan banka tarafından Döviz alım belgesinin düzenleneceği bildirildi. Böylelikle Türk bankalarına satılan ihracat bedelleri ile Türk Lirasının değerinin korunması hedefleniyor.

https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2170546-tcmb-ihracat-genelgesi-yayimladi

Paylaş: