Takipteki KOBİ Kredilerinde Artış

Takipteki KOBİ Kredilerinde Artış

Eylül ayı itibariyle hem toplam takip edilen kredilerdeki hem de KOBİ'lerdeki takip edilen kredilerde artış gözleniyor. BDDK verilerine göre takipteki KOBİ kredilerinin toplam KOBİ kredilerine olan oranı ise geçen yıl Eylül ayında %4,99 seviyesindeyken bu sene Eylül ayında %5,45’e yükseldi. Öte yandan TOBB verilerine göre, kurulan şirket sayılarında düzenli artış devam ediyor. TÜİK'in yayınladığı Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın sonuçlarına göre ise bölgesel olarak tüm hanehalkı harcamalarının dörtte biri İstanbul'da yapılıyor.

KOBİ Kredilerinde Yavaşlama, Takipteki Kredilerde Artış

BDDK verilerine göre, Eylül ayında takipteki alacakların toplam kredilere oranı geçen yıl %3,04 iken bu sene bu oran %3,22’ye yükseldi. Takip edilen kredilerin toplamı ise 86,2 milyar TL oldu.

Takipteki KOBİ kredilerinin toplam KOBİ kredilerine olan oranı ise geçen yıl Eylül ayında %4,99 seviyesindeyken bu sene Eylül ayında %5,45’e yükseldi. Takipteki KOBİ kredilerinin oranı son 2 yıldaki en yüksek seviyeye çıktı. Takipteki kredilerin toplamı geçen yıl 24,8 milyar TL iken bu sene 36,1 milyar TL oldu.

Kaynak: BDDK verilerinden hazırlanmıştır

Kurulan Şirket Sayıları Düzenli Artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kurulan kapanan şirket istatistiklerine göre 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde 92.769 işletme kurulurken, 23.596 işletme ise kapandı. Geçen yıla göre kurulan işletme sayısı %5,4 artarken, kapanan işletme sayısı ise %0,4 oranında arttı.

Geçen yıla göre kurulan şirket sayısı en fazla artan bölgeler TR31 İzmir (%19), TR83 Samsun bölgesi (%17) ve TRC3 Mardin (%15) bölgesi olurken, en fazla şirket kapanan bölgeler ise TR63 Hatay bölgesi (%37), TR61 Antalya bölgesi (%23) ve TR83 Samsun bölgesi (%15) oldu.

Kaynak: TOBB verilerinden hazırlanmıştır

Toplam Tüketim Harcamalarının Dörtte Biri İstanbul’da Yapılıyor

TÜİK’in Bölgesel Hanehalkı Tüketim Harcaması araştırmasının sonuçlarına göre, 2015-2017 döneminde Türkiye’deki toplam tüketim harcamalarının %25’i TR1 İstanbul bölgesinde gerçekleşti. İstanbul’dan sonra en fazla harcama yapılan diğer bölgeler ise %15,6 ile TR3 Ege ve %11,4 ile TR6 Akdeniz oldu. İstanbul’da en fazla harcama ayrılan kalem ise “konut ve kira” harcamaları oldu.

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı Bütçe Araştırması, 2017

Paylaş: