Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu

112 sayılı Kanun’a eklenen 29/A maddesinin uygulanmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Taslağı” 27 Eylül 2018 tarihinde RTÜK’ün internet sitesinde yayınlandı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a eklenen 29/A maddesinin uygulanmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Taslağı” 27 Eylül 2018 tarihinde RTÜK’ün internet sitesinde yayınlandı. Bu bilgi notu, Taslak Yönetmelik ile düzenlenen ana hususları özetlemektedir.

 • Bireysel iletişim hizmetleri (örneğin Twitter gibi platformlar) bu yönetmeliğin kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • Yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK’ten yayın lisansı alması gerekmektedir. Yayın lisanslarının ancak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan anonim şirketlere verilebileceği düzenlenmiştir. RTÜK; internet ortamından yayın lisansı başvurusu sürecinde başvuru sahibi medya kuruluşlarından, içeriği henüz açıklanmamış olan başvuru formlarının yanı sıra, söz konusu anonim şirketin ana sözleşmesine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve şirketi temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri gibi belgelerin de ibrazını isteyecektir.
 • İnternet ortamından yayın lisansları 10 yıl süreyle geçerli olacaktır.
 • Taslak yönetmelikçe öngörülen ücretler ise aşağıdaki gibidir:
 • İnternet ortamından radyo yayını sunmak için verilen İNTERNET-RD yayın lisansı ücreti 10.000,00 Türk lirası;
 • İnternet ortamından televizyon yayını sunmak için verilen İNTERNET-TV yayın lisansı 100.000,00 Türk lirası;
 • İnternet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için verilen İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücreti 100.000,00 Türk lirasıdır.
 • Lisans ücretlerinin aylık mı yoksa yıllık mı olduğu taslağın içeriğinde açıkça düzenlenmemiştir; ancak lisans ücretine ilişkin maddeyi taslak yönetmeliğin diğer maddeleri ile birlikte incelendiğinde, bunların yıllık ücretler olduğu anlaşılmaktadır.
 • Yayın hizmetlerini abone ve/veya kullanıcılara ücret karşılığında ve koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, lisans ücretine ek olarak yıllık net satışlarının binde beşini izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Üst Kurula ödeme yükümlüğü getirilmiştir.
 • İnternet ortamından yayın yapmak isteyen kuruluşların, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde lisans başvurusunda bulunması beklenmektedir. Bununla beraber, lisans sahibi olmadan internet üzerinden yayın yapmanın yaptırımlarını düzenleyen 10. maddenin, yönetmeliğin yayımından 1 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.
 • Lisans almadan yayın hizmetlerini sunanlar, lisans başvuru talebini içeren dilekçe ve eki taahhütnameyi ibraz etmeleri ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemeleri halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceklerdir. Lisans işlemleri bu sürede tamamlanamazsa, ücretin peşin olarak ödenmesi kaydıyla ilave 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunulmasına izin verilecektir.
 • Internet üzerinden yapılan yayın hizmetleri 6112 sayılı Kanun’a tabi olacaktır. Bu doğrultuda, internet üzerinden yayınlarını sunacak medya hizmet kuruluşlarına getirilen yükümlülüklerden öne çıkanlar aşağıdaki gibidir:
 • RTÜK tarafından 6112 sayılı Kanun kapsamında uygun bulunmayan ihlale konu isteğe bağlı yayın hizmetlerini program kataloğundan çıkarmak, söz konusu katalogları RTÜK’e bildirmek,
 • Şirket ve ortaklık yapısına, programlarına, yayınlarını ileten platform işletmecilerine ve varsa koşullu erişim sağladığı kullanıcı sayısına ilişkin RTÜK tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeyi belirtilen süre içerisinde vermek,
 • RTÜK tarafından yayın hizmetlerinin izlenmesini ve değerlendirilmesini teminen, yayın hizmetinde kullanılan ses ve görüntü dosyalarına Üst Kurulun erişimine izin vererek uzaktan izlenmesi ve gerekmesi halinde Üst Kurulun kayıt sistemine kaydedilmesi amacıyla talep edilen sayıda abonelik hakkını, gereken yazılım ve donanımları her türlü lisans ve kullanım hakkı ile RTÜK’e vermek,
 • Koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hande Hançar Çelik (http://gun.av.tr/tr/cv/hande-hancar-celik/)

Baran Güney (http://gun.av.tr/tr/cv/baran-guney/)

Çalışma Alanı: Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (http://gun.av.tr/tr/teknoloji-medya-ve-telekomunikasyon/)

 

Paylaş: