TÜRKONFED Üyelerinin Üçüncü Çeyrek Beklentileri

TÜRKONFED Üyelerinin Üçüncü Çeyrek Beklentileri

TÜRKONFED üyelerinin ekonomiye dair görüşlerini almak üzere üç ayda bir yayınlanan “TÜRKONFED Bölgesel ve Sektörel Beklenti Anketi” çalışmasının ikincisi Eylül ayında yapıldı. Bu çalışma kapsamında TÜRKONFED üyesi bölgesel ve sektörel federasyon ve dernek başkanları ve bölgelerinde KOBİ’lerin nabzını tutan sanayici ve iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bu ayki sonuçları Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi ile ilgili mevcut durum değerlendirmelerini ve gelecek üç ay ile ilgili beklentileri içeriyor.

Mevcut Durum ile İlgili Görüşler:

  • Görüşme gerçekleştirilen üyelerin %80’i, bölgelerinde ve yurtiçinde ekonomik gidişatın üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre daha olumsuz duruma geldiğini belirtirken, üyelerin %20’si ise aynı kaldığını belirtti. İhracat yapan üyelerin yarısı ise ekonomik gidişatın son çeyrekte ihracat anlamında daha olumlu olduğunu belirtirken diğer yarısı daha olumsuz geçtiği yönünde fikrini belirtti.
  • Görüşme yapılanların %70 satışlarının üçüncü çeyrekte önceki üç aya göre azaldığını belirtirken, diğer kısmı aynı kaldığı ya da arttığı yönünde fikrini ifade etti. İhracat yapan üyeler ise satışların önceki döneme göre daha iyi gittiği belirttiler.
  • Üyelerin %60’ı stoklarının önceki döneme göre arttığını, %40’ı ise aynı kaldığını belirtmiştir. İhracat yapan üyelerin yarısı stoklarının arttığını, yarısı ise aynı seviyede olduğunu ifade etmiştir.

Ekonomi ile İlgili Yapısal Sorular:

  • Ekonominin mevcut durumu ile bağlantılı olarak üyelerin bu dönemde üretimlerini kısıtlayan faktörlerin başında özellikle “faiz” ve “döviz kurlarının” değişkenliğinin geldiği öne çıkmaktadır. Yurtiçine satış yapan üyeler için “döviz kurları” olumsuz etki yaparken, ihracat yapan üyeler için olumlu etki yapmaktadır. İkinci olarak ise üyelerin tümüne yakını “talep yetersizliği”ni üretimlerini kısıtlayan önemli bir faktör olarak belirttikleri görülmektedir. “Mali imkansızlıklar” (kredi teminatları, likidite sıkışıklığı ve ödemelerin gecikmesi) üretimi kısıtlayan faktörler arasında üçüncü sırada yer almaktadır.
  • Aynı şekilde bölge ve sektörlerde rekabeti etkileyen faktörlerin başında “faiz” ve “döviz kurlarındaki” değişkenlik gelmekte, “talep yetersizliği” ise ikinci sırada yer almaktadır.

Dördüncü Çeyrek için Beklentiler:

  • Görüşleri alınan üyelerin yarısı dördüncü çeyrekte “yurtiçi ve yurtdışı talebin, satışların” üçüncü çeyreğe göre azalmasını beklerken diğer yarısı ise üçüncü çeyreğe göre aynı kalacağını öngörmektedir. Üyelerin %10’u önceki döneme göre ihracat talebinin artmasını beklediğini belirtmiştir.
  • Üyelerin büyük çoğunluğu (%75) satış fiyatlarının önceki çeyreğe göre artmasını beklemektedir. Kalanlar aynı kalacağını öngörmektedir.
  • Üyelerin tümüne yakını istihdamın önceki döneme göre azalacağı beklentisindedir. %10’u ise aynı kalacağı yönünde fikir belirtmektedir.
  • Aynı şekilde üyelerin tümüne yakını yatırım harcamalarının da dördüncü çeyrekte önceki döneme göre azalacağını beklemektedir. %10 ise aynı kalacağını öngörmektedir.
  • Üyelerin yarısı Türk Lirası faiz oranlarının önceki döneme göre artacağını beklerken, diğer yarısı ise aynı kalacağını beklemektedir.

Paylaş: