Türkiye’de Yapısal Reformlar Ekim 2018

Türkiye’de Yapısal Reformlar Ekim 2018

Son bir ayda gerçekleşen ve işletmeleri ilgilendiren çalışmalar arasında, işletmelerin kredi borçlarının yeniden yapılandırılması konuları öne çıkıyor. Türkiye Bankalar Birliği bu kapsamda iki ayrı açıklama yayınladı. Bunların yanı sıra “Türk Lirası ile Sözleşme Tebliği” de Resmi Gazetede yayınlandı. Her iki konu da KOBİ’leri yakından ilgilendiriyor.

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması İmzalandı

Türkiye Bankalar Birliği, toplam kredilerdeki payı yüzde 90 olan bankaların ve diğer finansal kuruluşların bir araya gelerek “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması”nı imzaladığını açıkladı. Bu anlaşma kapsamında borçların geri ödenmesinde sorun yaşayan ve borçlarının toplamı 100 milyon TL’nin üstünde olan işletmeler için aşağıdaki maddeler öne çıkıyor;

 • Kredi borçlarının vadelerinin uzatılması
 • Borçluların kredilerinin yenilenmesi
 • Borçlulara ilave yeni kredi verilmesi
 • Kredi anlaşmalarından doğan her türlü alacağın indirilmesi

Öte yandan, 100 milyon TL’nin üstünde borcu bulunan bu firmaların, borçlarını geri ödeyebilme kabiliyeti olması, hiçbir alacaklı kuruluş tarafından hakkında yasal bir işlem başlatılmamış olması gerekiyor. İflas eden firmalar bu anlaşmanın kapsamı dışında kalıyor.

https://www.dunya.com/ekonomi/finansal-yeniden-yapilandirma-anlasmasinda-bilinmesi-gerekenler-haberi-428010

TBB Ekonomik Faaliyetlerin Desteklenmesine İlişkin Tavsiye Kararını Yayınladı

Türkiye Bankalar Birliği, Yeni Ekonomik Programı sonrasında ekonomik faaliyetleri desteklemek üzere yayınladığı tavsiye kararına göre bankalar ve finansal kuruluşlara toplam 15 milyon TL’nin altında borcu bulunan işletmelerden belli şartları sağlayanların vadesi gelen taksitlerinin 24 aya kadar vadelendirilebileceği açıklandı.

Bir önceki kararda da yer aldığı üzere yine hiçbir alacaklı kuruluş tarafından hakkında yasal bir işlem başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan ve kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış işletmeler bu borçların taksitlendirilmesinden yararlanabilecek.

Türk Lirası ile Sözleşme Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılmasını içeren tebliği, Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğin döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeleri içeren 8’inci maddesinde değişikliğe gidilerek, Türk Lirası ile yapılması zorunlu sözleşmeler ve istisna kapsamındaki sözleşmeler 25 başlık altında yeniden düzenlendi.

Yapılan değişikliklere göre, Türkiye’de yerleşik kişiler, kendi aralarında akdedecekleri gayrimenkul satış, kiralama sözleşmeleri ile iş ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacak. Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmeler dışında kalan menkul satış veya kiralama sözleşmeleri ile yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ve bu gibi benzer sözleşmelerden kaynaklanan ödeme yükümlülükleri ise döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılabilecek.

Gecikmiş Ödemelerden En Çok Etkilenen Ülke Türkiye

Atradius sigorta şirketinin araştırması “Ödeme Davranışları Barometresi” raporunun 2018 yılı sonuçlarına göre, Türkiye Avrupa ülkeleri arasında gecikmiş ödemelerden en çok etkilenen ülke oldu. Raporda gecikmiş ödemeler hakkında önemli istatistiki sonuçlar yer alıyor:

 • Türkiye yurtiçi ve yurtdışı vadesi geçmiş işletmeler arası (B2B) satışlarda en yüksek oranlara sahip olan ülke olmaya devam etmektedir. Vadesi geçmiş B2B faturaların oranı 2017’de %55,9 iken 2018’de bu oran %59,9’a çıkmıştır.
 • Doğu Avrupa ülkeleri arasında Türkiye’deki işletmelerin en yüksek ortalama vade ile çalışan işletmeler olduğu görülmektedir.
 • Ödeme vadelerindeki ve gecikmelerdeki değişiklikler nedeniyle Türkiye’de ortalama ödeme süresi 2017’deki 84 günden 2018’de 91 güne yükselmiştir.
 • Araştırmaya katılan katılımcıların %67,2’si ve %32,2’si Türkiye’de yurtiçi ödeme gecikmelerinin ana nedeninin fonlama yetersizliği ve alıcıların faturaları geç ödeyerek bir tür finansman enstrümanı olarak kullanması olduğunu belirtmiştir.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Enflasyonla Mücadele Programı” kapsamında, Yeni Ekonomi Programı’nın ilk aşaması olan “dengelenme” sürecine başlandığını açıkladı. Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında açıklanan ve öne çıkan maddeler aşağıda yer almaktadır:

 • Firmaların en az yüzde 10 indirim yapma ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmelerine yönelik görüşme
 • Elektrik ve doğalgaza yılsonuna kadar fiyat artışı yapılmaması
 • 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bankaların yüksek faizle kullandırılmış kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapılması
 • KDV iadesi başvurusunda ilk 10 günde yüzde 50 iade yapılması

Firmaların kredi borçlarının taksitlendirilmesi, küçük işletmelerin 15 milyon TL’ye kadar olan borçlarının da 24 aya kadar vadelendirilmesi ve KDV iadesi başvurularında yapılan iadelerin hızlandırılması, piyasalardaki likidite akışı için olumlu gelişmelerdir. Öte yandan Atradius raporunda da bahsedildiği üzere Türkiye’de ortalama ödeme süresi 91 güne kadar yükselmiştir ve bu durum tahsilat güçlüğü yaşayan şirketler için finansal güçlüklere neden olmaktadır. Dolayısıyla piyasa dalgalanmalarının etkisinin sınırlı kalması ve KOBİ’lerin karşılaştığı tahsilat güçlüğü ile ilgili problemlerin önüne geçmek amacıyla TÜRKONFED “önce küçüğü düşün ilkesi” önerilerini yinelemek isteriz. Önce Küçüğü Düşün kapsamındaki önerilerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.turkonfed.org/tr/detay/1798/turkonfed-akademi-once-kucugu-dusun/

Paylaş: