YEP, Göstergelere Uyumlu Büyüme Hedefliyor

YEP, Göstergelere Uyumlu Büyüme Hedefliyor

Yeni Ekonomi Programına göre 2018 yılında ekonomik büyümenin %3,8 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.  2019 yılında ise büyümenin, diğer makroekonomik hedeflerle uyumlu olarak %2,3 olacağı tahmin edilirken, tüketimin büyümeye katkısı da son yıllardaki en düşük oran olarak %1,9 olarak konulmuş.  2019 yılında kamu yatırımlarında tasarruf tedbirleri kapsamında %36’lık bir daralma beklenirken, özel sektör yatırımlarının %2 büyüyeceği varsayılmış.  İç talep ve yatırımlardaki sınırlı büyümenin, net ihracattaki artışla aşılacağı varsayılıyor.  2020 ve 2021 yılları için büyüme tahminleri ise sırasıyla %3,5 ve %5.

TÜİK tarafından açıklanan GSYH verilerine göre, ekonomi ikinci çeyrekte beklentilere paralel olarak geçen yılın aynı dönemine göre %5,2 oranında büyüdü. Piyasalarda ve anketlerde (AA, BloombergHT) ikinci çeyrek için büyüme beklentisi %5,2-5,3 düzeyindeydi. İkinci çeyrekte tüketimin büyümeye katkısı 3,8 puan, kamunun net katkısı 0,96 puan ve net ihracatın katkısı da 0,96 puan oldu.

Kaynak: TÜİK verilerinden hesaplanmıştır

Sanayi Üretimi ve Reel Kesim Güven Endeksi Üçüncü Çeyrekte Büyümenin Hız Kaybedeceğine İşaret Ediyor:

Temmuz ayında sanayi üretimi geçen yıla göre %5,6 oranında artarak beklentilerin (%3) üstünde gerçekleşti. Reel kesim güven endeksi ise önceki yıla göre Temmuz ayında %6, Ağustos ayında ise %13 oranında gerileyerek sanayi üretiminin yavaşlayabileceğinin sinyalini veriyor. Reel kesim güven endeksinin alt kalemlerinden “gelecek 3 ay için ihracat siparişleri” ve “yatırım harcamaları” beklentileri Nisan ayından bu yana geriliyor. Sanayi üretimi ve reel kesim güven endeksi, üçüncü çeyrekte büyümenin geçen yıla göre artmakla birlikte hız kaybedeceğine işaret ediyor.

Kaynak: TÜİK ve TCMB verilerinden hazırlanmıştır

Enflasyondaki Yıllık Artış Rekor Kırdı:

Ağustos ayında tüketici fiyatları (TÜFE) artışı aylık %2,3 oranında gerçekleşti. Enflasyonun yıllık artış ise %17,8’e yükselerek tekrar rekor kırdı ve son 15 yılın en yüksek artışı gerçekleşti. Döviz kurlarındaki artışın da etkisiyle birlikte Yurtiçi üreticileri fiyat artışı (Yi-ÜFE) ise %32,1’e kadar yükseldi (geçen ay bu artış %25 seviyesindeydi). Döviz kurlarındaki artış ithal girdi fiyatlarının artmasına dolayısıyla ÜFE’nin rekor düzeyde yükselmesine neden oldu. Bunların sonucunda TÜFE ve ÜFE arasındaki makas 14 puana kadar çıktı.

Yeni Ekonomi Programında, programın temel hedeflerinden birinin “enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi” olduğu belirtiliyor. Programa göre maliyet yönlü gelişmelerin gecikmeli etkileri nedeniyle tüketici enflasyonunun 2018 sonunda %20,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2019 yılında %15,9’a gerilemesi beklenen enflasyonun, 2020 yılında tekrar tek haneye kadar gerilemesinin para ve maliye politikalarının eş anlı uygulanması ve YEP’te alınacak ilave tedbirlerle gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2020’de enflasyonun %9,8 olması, 2021’de ise %6 olacağı öngörülüyor.

Kaynak: TÜİK verilerinden hesaplanmıştır

Paylaş: