Tüketicinin Dikkat Seviyesinin, Karıştırılma İhtimali Değerlendirilmesinde Etkisi

Tüketicinin Dikkat Seviyesinin, Karıştırılma İhtimali Değerlendirilmesinde Etkisi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yakın tarihli bir kararında, hedef tüketici kitlesinin dikkat seviyesinin, markalar arasındaki iltibas ihtimali değerlendirmesinde önemli rol oynadığına hükmetti.

Hollanda kökenli Spil Games şirketi daha çok genç erkek çocuklarına hitap eden çevrimiçi oyun portalında kullanmak istediği A10.com markasını 09 ve 41. sınıflarda tescil ettirmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde marka başvurusunda bulunmuş; indirimli ürün satışı yapan bir market zinciri olarak tanıdığımız A-101 ise bu marka başvurusuna karşı  ve  markalarına dayanarak itiraz etmiştir.

İtiraza dayanarak olarak gösterilen madde, 556 sayılı KHK’nın 8/1(b) maddesi olup, bu madde uyarınca, bir marka başvurusunun, önceki tarihli marka ve/veya marka başvurusu sahipleri tarafından reddi için üç koşul aranmaktadır: (i) markalar arasındaki benzerlik, (ii) marka başvurusunun önceki tarihli marka/marka başvurusu ile aynı veya benzer hizmetler üzerinde yapılmış olması (iii) ve son olarak markalar arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimali yaratmasıdır.

A-101, daha önce tescil edilmiş markalarını A10.com markasına benzer olduğunu, aynı sınıflardaki mal ve hizmetleri kapsadığını ileri sürerek markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğunu savunmuş ve TÜRKPATENT nezdindeki itirazında başarılı olmuştur. Bunun üzerine Spil Games, aleyhindeki TÜRKPATENT kararının iptalini sağlamak için Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Spil Games, tarafların tamamen farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini ve farklı tüketici kitlelerine hitap ettiğini, aynı sınıftaki mal ve hizmetleri kapsasa da çevrimiçi oyun portalları hizmeti verme amacı ile özel olarak mal ve hizmetlerin sayıldığı, bu nedenle de markaların karıştırılamayacağını ileri sürmüşse de, ilk derece mahkemesi bu iddiayı yerinde görmemiş ve markaların karıştırılma ihtimali yaratacağından bahisle davayı reddetmiştir.

Bunun üzerine Spil Games, ilk derece mahkemesi kararını temyiz yoluyla Yargıtay önüne taşımış ve kararın bozulmasını talep etmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesi üzerine, Spil Games’in bozma talebini kabul etmiş, 09 ve 41. sınıflardaki mal ve hizmetlerin dikkatli ve seçici bir tüketici kitlesine hitap etmesini gerekçe göstererek markalar arasında karıştırılma ihtimali olmayacağı sonucuna varmıştır. Bu kararıyla Yargıtay, esasen markaları benzer gördüğünü ifade etse de, markalar benzer olmasına rağmen, özellikle Spil Games’in davaya konu A10.com markasının tüketici kitlesi olan bilgisayar oyunu kullanıcılarının dikkat seviyesinin yüksek olacağını hesaba katmış ve sonuçta markaların karıştırılmayacağına hükmetmiştir.

Kararın Önemi

Bu kararla Yargıtay, yalnızca ilaç markalarına yönelik değil, diğer sektörlere has markalara yönelik olarak da, ilgili tüketici kitlesinin dikkat seviyesinin yüksekliğini göz önünde bulundurarak daha yüksek bir benzerlik ve karıştırılma ihtimali kriteri uyguladığını göstermiştir. Karar, özellikle de bu bahsedilen yönüyle dikkate değer ve yol göstericidir. Dosya henüz Yargıtay karar düzeltme incelemesi altındadır ve kesinleşmemiştir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hande Hançar Çelik (http://gun.av.tr/tr/cv/hande-hancar-celik/)

Dicle Doğan (http://gun.av.tr/tr/cv/dicle-dogan/)

Dilan Sıla Kayalıca (http://gun.av.tr/tr/cv/dilan-sila-kayalica/)

Çalışma Alanı: Markalar ve Tasarımlar (http://gun.av.tr/tr/markalar-ve-tasarimlar/)

Paylaş: