TÜRKONFED Üyelerinden İkinci Çeyrek Ekonomik Beklentileri ve Rekabet Gücü Değerlendirmeleri

TÜRKONFED Üyelerinden İkinci Çeyrek Ekonomik Beklentileri ve Rekabet Gücü Değerlendirmeleri

TÜRKONFED üyelerinin ekonomiye dair görüşlerini almak üzere üç ayda bir yayınlanacak olan “TÜRKONFED Ekonomik Beklenti Anketi” çalışmasının ilki Haziran ayında gerçekleştirildi. Çalışma ekonomide üretimle ilgili görüşlerin mevcut durumu, gelecek üç ay ile ilgili beklentileri ve rekabet gücünü etkileyebilecek yapısal sorunları ele alıyor. Çalışmanın sonuçları, TÜRKONFED üyelerinin Türkiye’deki genel seçimler sonrasında “ekonomi yönetiminin yapısal reformlara ivedilikle odaklanmasını ve bölge özelinde odaklanılması gereken alanları”na yönelik görüşleri içeriyor.

Mevcut Durum ile İlgili Görüşler:

  • Görüşme yapılan TÜRKONFED üyelerinin çoğunluğu ikinci çeyrekte mevcut ekonomik gidişatın bir önceki çeyreğe göre azaldığı, yurtiçine olan satışların da önceki çeyreğe göre azaldığı şeklinde görüş beyan etmişlerdir. Üyelerin yarısı ise ihracatın önceki çeyreğe göre aynı kaldığı veya arttığı şeklinde görüş beyan etmişlerdir. Mevcut stokların ise aynı kaldığı yönündeki görüşler çoğunluktadır.

Ekonomi ile İlgili Yapısal Sorular:

  • Üyelerin büyük kısmı mevcut ekonomik durumda ikinci çeyrekte üretimi etkileyen sorunların başında döviz kurları ve faizlerdeki dalgalanmaların geldiğini ifade ederken, ikinci sırada talep yetersizliği ve üçüncü sırada ise mali imkansızlıkların üretimi olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Üyeler kalifiye iş gücü yetersizliği, enerji fiyatlarının yüksekliği, sınırlarda yaşanan çatışmalar gibi jeopolitik sorunlar ile hukuki belirsizliklerin (mevzuat sorunları) da üretimi olumsuz etkileyen faktörler olduğunu ayrıca belirtmişlerdir.

Üyelerin Kendi Bölgelerinde Üçüncü Çeyrek için Beklentileri:

  • Görüşlerin üçte biri üçüncü çeyrekte (Temmuz-Ağustos-Eylül) önceki çeyreğe (Nisan-Mayıs-Haziran) göre ihracat ve yurtiçi talebin artmasını, üçte biri ihracat ve yurtiçi talebin aynı kalmasını ve diğer üçte biri ise yurtiçi talebin azalmasına yönelik ifade edilmiştir.
  • Üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre satış fiyatlarının artmasını bekleyen üyeler çoğunluktadır.
  • Tüm görüşler Türk Lirası faiz oranlarının üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre artacağı yönündedir.
  • Üyelerin yarısı istihdamın önceki çeyreğe göre aynı kalmasını beklerken, %10’u artmasını beklemekte, %40’ı ise azalmasını beklemektedir.
  • Üyelerinin çoğunun beklentisi, yatırım harcamalarının önceki çeyreğe göre aynı kalacağı yönündedir.

Paylaş: