Türkiye'de Yapısal Reformlar: Haziran 2018

Türkiye'de Yapısal Reformlar: Haziran 2018

Haziran ayında ekonominin gündemi seçimlere ve seçim vaatlerine odaklıydı ancak yapısal uygulamalar devam ederek KOBİ’lerin alacak sigortasına kolaylık sağlanması, KOSGEB desteklerinin artırılması gibi konularda adımlar atıldı.

Ekonomi kurumları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyumlaştırılıyor:

Genel seçimin ardından bakanlıkların yapısı ve ekonominin yönetimi belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişte ekonomiyle ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara yönelik uyum düzenlemeleri çıkarıldı. Bu kapsamda yayınlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bazı bakanlıklar birleştirilerek tek bakanlık haline getirildi. Maliye Bakanlığı’nın ismi Maliye ve Hazine Bakanlığı olurken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirilerek yeni ismi Ticaret Bakanlığı oldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı da birleştirilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu.

Kalkınma Ajansları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıkları da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlandı.

Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlamak, üretim ve istihdamı artırırken cari açığı azaltmak amacıyla uygulanan teşvik sistemi artık Ekonomi Bakanlığı yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Bakanlık, OSB’ler, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için uygun alanların belirlenmesi yanı sıra kümelenme girişimlerine ait politikalar geliştirecek. Yerleşim alanları içinde bulunan sanayi siteleri ve sanayi işletmelerinin bu alanların dışına taşınmasına yönelik faaliyetler de yürütülecek.

KOSGEB desteklerinde değişiklik:

İşletmelerin KOBİ vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje ve destek başvuruları, KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilecek ve ödemeler yapılabilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının, "KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yönetmelik kapsamındaki işletmelerin KOBİ vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihlerinde, kurumlar vergisi mükellefleri için nisan, gerçek/basit usulde gelir vergisine tabi olanlar için mart ayı sonu esas alınacak. İşletmelerin KOBİ vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje ve destek başvuruları, KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilecek ve ödemeler yapılabilecek. KOBİ vasfı kaybedildikten sonra yeni proje ve destek başvurusu yapılamayacak.

https://www.dunya.com/ekonomi/kosgeb-desteklerinde-degisiklik-haberi-421287

TÜRKONFED Yeni Dönem Yeni Hedefler raporunda “KOBİ’lerin birbirinden çok farklı olduğu, farklı KOBİ tipolojilerinin farklı sorunları olduğu ve bu nedenle KOBİ politikalarında, “her bedene uygun tek çözümün” geçerli olmadığı” belirtilmektedir.

KOBİ'lere devlet destekli alacak sigortası:

KOBİ'ler için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin şekilde koruma altına alınması amacıyla devlet destekli sistem kurulacak. Bakanlar Kurulunun, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, ticari alacak sigortasına ilişkin devlet destekli sistem getirildi. Buna göre, KOBİ'ler için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla devlet destekli sistem oluşturulacak. Bu sisteme ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından, sistem kapsamında sunulacak sigorta ürününe ilişkin tarife ve talimatlar ise Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek.

https://www.dunya.com/ekonomi/kobilere-devlet-destekli-alacak-sigortasi-haberi-420075

TÜRKONFED’in Yeni Dönem Yeni Hedefler (2011) raporunda, KOBİ’lere verilen desteklerin ihtiyaçlara ve aynı zamanda da tipolojiye yönelik olması gerektiği yönünde görüşler ifade edilmiştir. Aynı zamanda KOBİ’lerin kullanacakları kredilerde teminat yetersizliği problemlerinde kefalet verilen işletme sayısında ve kefalet tutarında artış sağlanması gerektiği ifade edilmiştir.

Asgari ücret destek tutarı belli oldu:

Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine verilecek asgari ücret destek tutarı 180 lira olarak belirlendi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, 2018 yılı ocak ile eylül ayları/dönemleri için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 lira, desteğe esas günlük tutar ise 3,33 lira olarak tespit edildi.

https://www.dunya.com/ekonomi/asgari-ucret-destek-tutari-belli-oldu-haberi-419882

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın raporlarında, sigorta prim teşvikleri, gelir vergisi indirimleri ve asgari ücretlere verilen teşvikler gibi uygulamaların kadınların istihdamını artırabileceği yönünde görüşler belirtilmektedir.

Paylaş: