Türkiye’de Yapısal Reformlar - Mayıs 2018

Türkiye’de Yapısal Reformlar - Mayıs 2018

Mayıs ayında ekonomik dinamikleri olumlu etkilemesi beklenen çeşitli çalışmalar hayata geçirildi. Kadın girişimcilere finansman sağlanması, yapılandırma paketi, KOBİ’lerin alacak sigortasına kolaylık gibi uygulamaların sürdürülmesi ve devamlılığının sağlanması gibi konularda adımlar atıldı.

EBRD ve KGF'den kadın girişimciye 300 milyon avroluk finansman:

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında 300 milyon avroluk finansman anlaşmasının imzalandığı bildirildi. EBRD ve Kredi Garanti Fonu'ndan yapılan açıklamalarda, bankanın Ürdün'deki EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) yıllık toplantısında EBRD ile KGF heyeti arasında kadın girişimcilerin kullanacağı krediler için 300 milyon avro değerinde finansman sağlanması konusunda mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 2014 yılında başlayan ve bugüne dek 17 bin kadına destek veren "İş Hayatında Kadın-Türkiye (TURWIB)" programı kapsamında yapılan anlaşmaya göre, haziran ayından itibaren başlamak üzere 3-5 yıllık dönem boyunca Türkiye'deki kadın girişimcilere kullandırılacak krediler için EBRD tarafından KGF'nin paydaşı olan bankalara 300 milyon avro kaynak sağlanacağı ifade edildi. Açıklamada, bu program kapsamında kullandırılacak olan kredilerin garantörünün Kredi Garanti Fonu olacağı kaydedildi.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ebrd-ve-kgfden-kadin-girisimciye-300-milyon-avroluk-finansman-40832433

TÜRKONFED’in son 10 yılda hazırlanan İş Dünyasında Kadın raporlarında “kadınların iş hayatına kazandırılmasının ekonomiye yapacağı olumlu katkılar” vurgulanırken, kadınların işgücüne katılımının artırılması için bakım sigortası ve kreş çeki gibi çeşitli önerilerde bulunulmuştur. KOBİ’lerde Dönüşüm raporunda ise “başarı potansiyeli olan KOBİ’lerin gelişimine devlet desteği sağlanması ve vergi avantajları getirilmesi” önerilmiştir.

Yapılandırma paketi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı yasalaştı. Kanuna göre, yapılandırmaya konu alacaklar; alacaklı idare, alacak türü ve alacağın dönemi itibarıyla belirleniyor.

İşletmelerde olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar hakkında da düzenleme yapılıyor. Buna göre şirketler, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri; işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince ya da bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile düzenlemenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecekler.

https://www.dunya.com/ekonomi/yapilandirma-paketi-kabul-edildi-haberi-415185

TÜRKONFED’in Yeni Dönem Yeni Hedefler (2011) raporunda “KOBİ’lerin dünya ekonomik sistemine entegrasyonunu ve kurumsallaşmasını hızlandırmak için kayıt dışından kayıt içine geçmenin önemi vurgulanmaktadır. Bu durumun haksız rekabetin önüne geçeceği gibi verimliliği de artırdığının altı çizilmektedir.

İşletmelere 35 milyar liralık yeni kaynak

Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan son protokolle birlikte 35 milyar liralık yeni kefalet paketini işletmelerin kullanımına açtı. Kredilerin geri dönüşlerinden oluşturulan yeni pakette sektörel ayrım bulunmuyor. Önceki protokolde KOBİ’lere sağlanan kefalet oranı yüzde 80 iken bu protokolle birlikte bu oran yüzde 85'e çıkarıldı. KOBİ dışı işletmelere verilen kefalet desteğinin oranı da yüzde 75'ten yüzde 80'e yükseltildi.

https://www.dunya.com/ekonomi/isletmelere-35-milyar-liralik-yeni-kaynak-haberi-416170

TÜRKONFED’in Yeni Dönem Yeni Hedefler, KOBİ’lerin Finansmana Erişimi ve KOBİ’lerde Dönüşüm raporlarında KOBİ’lerin büyümesini destekleyecek Ar-Ge ve çeşitli finansman destek ve araçlarının geliştirilmesi gerektiği belirtilmiş ve özellikle teknoloji yoğun alanlarda üretimi destekleyici teşviklerin verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

3 yeni teşvik

Maliye Bakanı Ağbal, yürürlüğe giren hurdaya ayrılacak araçlara getirilen ÖTV teşviki, iş yeri satışlarında KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesi ve yenilenebilir enerji satışına vergi muafiyeti konularının ayrıntılarını açıkladı. Yeni gelen teşviklere göre;

  • Otomobil, arazi taşıtı, panelvan gibi birçok taşıtın hurdaya alınması veya ihraç edilmesi ve karşılığında yeni araç alımı halinde önemli bir ÖTV teşvikinden yararlanılacağı;
  • İş yeri satışlarında KDV %18’den %8’e düşürülecek. Böylelikle iş yeri stokunun eritilmesi ve bu yolla gayrimenkul sektörünün canlandırılması amaçlanıyor. Bu yolla örnek olarak, KDV dahil 300 bin lira olan bir işyerinin fiyatının KDV dahil 278 bin liraya düşmesi planlanıyor.
  • Yenilenebilir enerjiden elde edilen gelirden gelir vergisi ve stopaj alınmayacak.

https://www.dunya.com/ekonomi/maliye-bakani-agbal-3-yeni-tesvikin-detaylarini-anlatti-haberi-416181

Yeni getirilen teşvikler, TÜRKONFED’in Yeni Dönem Yeni Hedefler ile KOBİ’lerde Finansmana Erişim raporlarında yer alan “Başarı potansiyeli olan KOBİ’lerin büyümesini destekleyecek vergi avantajları sağlanması” önerisi ile benzerlikler taşımaktadır.

Varlık Barışı:

Yeni varlık barışı düzenlemesiyle, gerçek ve tüzel kişilere, yurtdışında ve yurtiçinde bulunan varlıklarını kayda alma olanağı veriliyor. Kanun ayrıca, varlık barışından yararlanarak Türkiye’ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmamasını öngörüyor. Bu kapsamda varlığın geçmişte belli bir tarih itibariyle var olduğunu ispat etme zorunluluğu bulunmuyor. Verilen süre içinde varlığın yurda getirilmesi veya kayda alınması koşulunun sağlanması yeterli oluyor.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/varlik-barisinda-yenilikler-ve-takvim/416121

Paylaş: