“Dijital Anadolu” raporunda KOBİ’lerle ilgili öne çıkan öneriler

“Dijital Anadolu” raporunda KOBİ’lerle ilgili öne çıkan öneriler

TÜRKONFED’in Nisan ayında yayınlanan “Dijital Anadolu: Dönüşüm İçin Yeni Dünya Kuralları ve Çözümler” raporu dijitalleşmenin ülkelerin rekabetçiliğinde en önemli yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çekiyor. Rapor dijital dönüşümün yüksek katma değerli üretime geçiş için bir kaldıraç olduğunu ve Türkiye’nin de kendi rekabet koşulları ve alan uzmanlığını dijital dönüşüm ile birleştirirken özgün bir yol araması gerektiğini vurguluyor.

Küçük ve büyük işletmeler arasındaki teknoloji kullanımı farkı Türkiye’de daha fazla:

Rapordaki önemli göstergelerden biri, Türkiye’deki işletmelerin ERP, CRM ve bulut sistemleri gibi teknoloji kullanımları incelendiğinde, işletme büyüklüğünün kullanım oranına etkisi. 2015 yılında Türkiye’de CRM sistemi kullanımı büyük işletmelerde %28 oranında iken, küçük işletmeler için bu oran %7 civarında. Aynı oranların Hollanda’daki küçük işletmeler için %43, büyük işletmeler için %73 olduğu görülüyor. Dolayısıyla Türkiye’de küçük ve büyük işletmelerde teknoloji kullanımında büyük fark olduğu görülüyor.

Kaynak: “Dijital Anadolu: Dönüşüm İçin Yeni Dünya Kuralları ve Çözümler” raporu

İnovatif organizasyon yapısı kurabilen ve “yeni girişimcilik” mantığında hareket eden KOBİ’ler dijital dönüşümü kendileri açısından avantaja çevirebilecek:

Raporda öne çıkan bir başka konu ise KOBİ’lerin dijital dönüşümde nasıl rekabet avantajı yaratacakları:

“Dijital dönüşüm ve teknolojik inovasyon için gerekli beşeri ve altyapı yatırımlarının gerekliliği düşünüldüğünde, KOBİ’lerle büyük ölçekli firmalar arasında teknoloji yayılma farkının, bu dönüşümde KOBİ’lerin aleyhine işleme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Benzer bir şekilde, KOBİ’lerin daha basit organizasyon ve üretim süreçleri göz önüne alındığında, teknolojik inovasyon ve dijtal dönüşümün uygulama dili ve şeklinin bir bariyer olma ihtimali de bulunmaktadır. Öte yandan, inovatif organizasyon yapısı kurabilen ve işgücü yetenek havuzunu geliştirip ‘yeni girişimcilik’ mantığında hareket eden KOBİ’ler bu dönemde hızlı hareket edebilme ve atiklik gibi özellikleri ile öne çıkabileceklerdir.”

Daha ayrıntılı bilgiler edinmek için TÜRKONFED “Dijital Anadolu: Dönüşüm İçin Yeni Dünya Kuralları ve Çözümler” raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.turkonfed.org/tr/detay/1617/dijital-anadolu-donusum-icin-yeni-dunya-kurallari-ve-cozumler/

 

Paylaş: