Türkiye’de Yapısal Reformlar - Nisan 2018

Türkiye’de Yapısal Reformlar - Nisan 2018

Nisan ayında KOBİ'lere yönelik yeni kredi imkanları, KOBİ'lerin alacak sigortalarına devlet desteği, dövizle borçlanmaya getirilen yeni istisnalar gibi yapısal adımlar gerçekleştirildi. TÜRKONFED'in çalışma alanları ile uyumlu olan bu yapısal adımların uzun vadede etkili olabilmesi için gündemde kalması ve devam ettirilmesi önem taşımaktadır.

KOBİ’lere yönelik alacak sigortasına devlet destekli model:

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Hazine olarak KOBİ’leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı koruyacak alacak sigortasının yaygınlaşmasını sağlamak üzere, devlet destekli milli bir model üzerinde çalışıyoruz” dedi. Şimşek, şirket bilançolarının ortalama yüzde 30-40’ını oluşturan alacakların etkin yönetiminin KOBİ’ler için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

https://www.dunya.com/ekonomi/kobilere-yonelik-alacak-sigortasina-devlet-destekli-model-haberi-409685 

TÜRKONFED’in Yeni Dönem Yeni Hedefler (2011) raporunda, KOBİ’lere verilen desteklerin ihtiyaçlara ve aynı zamanda da tipolojiye yönelik olması gerektiği yönünde görüşler ifade edilmiştir. Aynı zamanda KOBİ’lerin kullanacakları kredilerde teminat yetersizliği problemlerinde kefalet verilen işletme sayısında ve kefalet tutarında artış sağlanması gerektiği ifade edilmiştir.

KOBİ’lere yeni kredi imkanı:

Önümüzdeki birkaç ay içinde yürürlüğe girecek yeni uygulama ile, her bir KOBİ’ye 100 bin liradan 500 bin liraya kadar kredi limiti verilecek. Bu kredinin faizi KOSGEB tarafından belli bir puan üzerinden karşılanacak. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt konuyla ilgili “Teknolojinin KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılmasına dönük birtakım destekler vermeyi planlıyoruz. KOBİ’lerin ölçeğini büyütme ve rekabetçi yapılarını artırmak adına da birtakım destek programları yürütmek istiyoruz” dedi.

https://www.dunya.com/ekonomi/kobilere-yeni-kredi-imkani-haberi-411704

TÜRKONFED’in Yeni Dönem Yeni Hedefler, KOBİ’lerin Finansmana Erişimi ve KOBİ’lerde Dönüşüm raporlarında KOBİ’lerin büyümesini destekleyecek Ar-Ge ve çeşitli finansman destek ve araçlarının geliştirilmesi gerektiği belirtilmiş ve özellikle teknoloji yoğun alanlarda üretimi destekleyici teşviklerin verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Dövizle borçlanma yasağına yeni istisnalar:

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz geliri olmayan şirketlerin 2 Mayıs'tan itibaren döviz kredisi kullanamayacağını belirterek, büyümeye katkı sağlayacak yatırımların önünü açmak ve bu alanlara yatırım yapacak şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla dövizle borçlanmaya sınırlama getiren düzenlemeye yeni istisnalar sağladıklarını bildirdi.

Bu kapsamda 2 Mayıs'tan itibaren döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin, belirlenen bazı istisnalar dışında yurt dışından ve yurt içinden döviz kredisi temin edemeyeceğini anlatan Şimşek, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerince kullanılacak döviz kredileriyle, yatırım teşvik belgesi kapsamında veya bazı yatırım mallarının finansmanında kullanılacak döviz kredilerinin kapsam dışında olduğunu söyledi.

http://www.haberturk.com/dovizle-borclanma-yasagina-yeni-istisnalar-1941165-ekonomi

TÜRKONFED’in Yeni Dönem Yeni Hedefler (2011) raporunda belirtildiği üzere, KOBİ’lerin sadece kredi alarak değil “girişim finansmanı için oldukça önemli olan risk sermayesi, çekirdek finansmanı gibi enstrümanların derhal yaratılması, bunun için gerekli kurumsal ve fiziksel altyapının bir an önce oluşturulması gerekmektedir.” Böylelikle “küçük firmaların kredi kullanımı azaltılarak öz kaynaklarının kullanımları desteklenmelidir” (Bölgesel Kalkınmada Yerel Dinamikler Rapor Serisi – Gaziantep Raporu, 2015).

IMF Türkiye ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu’nu yayımladı:

IMF, Türkiye ile ilgili hazırlanan 4. Madde Konsültasyon Raporu’nda, Türkiye’nin mevcut büyüme performansından faydalanarak verimliliği ve Türkiye’nin orta vadede büyüme performansını artıracak yapısal reformlara ağırlık vermesi gerektiği vurgulandı. Raporda güçlü kurumsal kapasiteyi sürdürecek ve öngörülebilir mevzuat düzenlemelerini geliştirecek yapısal reformların yatırım ortamını güçlendireceği belirtildi. IMF Direktörleri raporda kamu ücretlerinin endekslenmesi, asgari ücretler, beceri eksiğinin kapatılması ve kadınların işgücüne katılımının artırılması (bu kapsamda esnek çalışma koşullarının desteklenmesi) gibi özellikle işgücü piyasasında yapılacak reformların önem taşıdığının altını çizdi.

https://www.dunya.com/ekonomi/imf-turkiye-ekonomisi-asiri-isindi-haberi-413785

TÜRKONFED bugüne kadar yayınladığı İş Dünyasında Kadın raporlarında kadınların iş gücüne daha fazla katılması için çözüm önerileri sunmuş, Yerel Dinamikler rapor serilerinde bölgesel işgücü politikalarında bölgesel reçetelerin hazırlanması ve KOBİ’lerin istihdam ettiği işgücünün becerilerinin artırılmasının önemine vurgu yapılmıştır.

Barış Paketi:

Başbakan Binali Yıldırım, devletin her alanında vatandaşla ‘barış’masını öngören bir paket açıkladı. Başbakanın açıkladığı düzenlemelerden bazıları şöyle:

  • Esnaf, sanayici ve çalışanların borçları için yeniden yapılandırma yapılacak. Bu yapılandırma ile sigorta borçları, mali borçlar ve benzeri diğer borçlar yani devlet kurumlarıyla olan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması planlanıyor. Böylelikle vergi ve prim barışı sağlanması, matrah artışı sağlamak suretiyle vergi takibinde olan bununla ilgili uzlaşmazlık sürecinde olan ve inceleme sürecinde olan tüm mükelleflere kolaylık getirilmesi hedefleniyor.
  • İşyeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında gençlere 3 yıla gelir vergisi muafiyeti desteğinin devam ettirilmesi ve buna ek olarak iş kuranların 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primi ödemeden bu primi devletin karşılaması planlanıyor.
  • Geçmiş yıllara yönelik stoklara yönelik bir düzenleme yapılması ve mükelleflerin meşrulaştırılması planlanıyor. Stoklarda var olan ve kayıtlarda gözükmeyen hesaplara düzenleme getirilerek, stok fazlalıkları ise beyan usulüne alınacak. Kanundan yararlanmak için Temmuz ayı sonuna kadar müracaat edilebilecek ve takip eden 36 ay içerisinde borçlar ödenebilecek.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/baris-paketi-40821966

TÜRKONFED’in Yeni Dönem Yeni Hedefler, KOBİ’lerde Finansmana Erişim raporlarında “vergisini düzenli ödeyen kurumlara vergi indirimi getirilmesi”, “Başarı potansiyeli olan KOBİ’lerin büyümesini destekleyecek vergi avantajları sağlanması”, “girişimciliğin her düzeyde özendirilmesi ve devlet tarafından desteklenmesi” önerilerinde bulunulmuştur.

Paylaş: