Takipteki KOBİ kredilerinin hızında yavaşlama var

Takipteki KOBİ kredilerinin hızında yavaşlama var

Takipteki KOBİ kredilerinin artış hızı gerilerken, bu kredilerin toplam krediler içindeki oranının da düştüğü görülüyor. 

Takipteki KOBİ kredilerinin hızında yavaşlama var

Geçen yıl Şubat ayında 60,2 milyar TL olan takipteki alacaklar bu sene Şubat ayında 64,6 milyar TL’ye yükselirken, takipteki KOBİ kredileri de 22,6 milyar TL’den 25,5 milyar TL’ye yükseldi. Takipteki KOBİ kredilerinin artış hızı ise geçen yılki %33 seviyesinden %12’ye geriledi. Geçen sene Şubat ayında takipteki kredilerin toplam krediler içinde oranı %3,3 iken bu sene Şubat’ta bu oran %2,9’a geriledi. Takipteki KOBİ kredilerinin toplam krediler içindeki oranı ise %1,3’ten %1,2’ye geriledi.

Kaynak: BDDK verileri ile hesaplanmıştır

“Borç Yapılandırma” 18 ilde yoğun olarak arandı

Nisan 2017 – Nisan 2018 döneminde Google’da “borç yapılandırma”nın en fazla arandığı ilk beş il Şanlıurfa, Denizli, Mersin, İstanbul ve Antalya oldu. Son 1 yılda bu konuda en fazla arama geçen sene Ağustos ayında Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin esnaf ve sanatkarlara kredi kefalet borçlanmalarının yeniden yapılandırılacağını açıklamasının ardından oldu.

Kaynak: Google Trends

Mikro ve küçük ölçekli işletmelerde istihdam artışı hız kazandı

Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin yarattığı istihdam sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre sırayla %8,7 ve %7,3 oranında arttı. Orta ölçekli işletmelerdeki artış ise %7,2 oldu. Geçen yıl bu oranlar -%2,4 ve -%5,3’tü. Son 3 ayda (Kasım-Aralık 2017 ve Ocak 2018) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki istihdam artışı önceki çeyreğe göre daha hızlı gerçekleşti.


Kaynak: SGK verilerinden hazırlanmıştır

Türkiye’de KOBİ’lerde dijital çağa giriş e-ticaretle mi başlıyor?

TÜRKONFED’in Nisan ayında yayınladığı “Dijital Anadolu: Dönüşüm İçin Yeni Dünya Kuralları ve Çözümler” raporunda, dijital dönüşümün ekonomiler, şirketler, sektörler ve kamu sektörü için ne anlama geldiği tartışılırken, Türkiye’nin çeşitli uluslararası göstergelere göre bu dönüşümün hangi aşamasında olduğu gösteriliyor.  Türkiye’deki büyük ve küçük ölçekli şirketlerinin dijital ve teknolojik dönüşümündeki farklılığın gelişmiş ülkelere göre yüksek olduğu ortaya çıkarken, rapor KOBİ ve alan uzmanlığı odaklı dijital dönüşüm stratejilerinin öneminin altını çiziyor.   

Yeni ekonomi dinamiklerinde, şirketlerin gelir artırıcı bir kanal olarak gördükleri e-ticaret, Türkiye’deki KOBİ’lerde henüz yaygınlaşma aşamasında.  TÜSİAD’ın 2017 yılında çıkan  “Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret” raporunda da vurgulandığı üzere, 2016 verileriyle e-ticaretin perakende ticaretinden aldığı pay %3.5 ve dünya ortalaması olan %8.5’in altında. E-ticaretin, KOBİ perakendeciler için halen yabancı bir kanal olduğu belirtilirken, e-ticaretten faydalanan az sayıdaki KOBİ’lerin ise, uluslararası pazarlara ulaşma ve ölçek yaratma konusunda ciddi yol kat edebildikleri vurgulanıyor.

E-Ticareti Hangi İller Araştırıyor?

Son 1 yılda “e-ticaret” teriminin Google’da en fazla arandığı ilk 5 ilin sırayla İstanbul, Sakarya, Muğla, İzmir ve Antalya olduğu görülüyor. Yapılan aramalarda “e-ticaret” aranma popülerliğinin %50’nin altına düşmediği görülüyor.


Kaynak: Google Trends

Paylaş: