KOBİ’ler Ekonomik Büyüme ile Aynı Hızda mı Büyüyor?

KOBİ’ler Ekonomik Büyüme ile Aynı Hızda mı Büyüyor?

KOBİ’lere verilen kredi oranları bir süredir ticari kredilerden daha hızlı artıyor. Ticari kredilerin artış hızı 2016’da yavaşlarken 2017’de tekrar hızlanmaya başladı. KOBİ kredileri 2017 yılının ikinci yarısında ortalama %24,9 oranında artış kaydetti.

KOBİ Kredileri Ticari Kredilerden Hızlı Artıyor

KOBİ’lere verilen kredi oranları bir süredir ticari kredilerden daha hızlı artıyor. Ticari kredilerin artış hızı 2016’da yavaşlarken 2017’de tekrar hızlanmaya başladı. KOBİ kredileri 2017 yılının ikinci yarısında ortalama %24,9 oranında artış kaydetti.

Kaynak: BDDK verileri ile hesaplanmıştır

Öte yandan faiz oranları artmaya devam ediyor. Geçen sene Şubat ayında %14,7 olan ticari faiz oranı bu yıl Şubat ayı itibariyle %18,1’e yükseldi.

KOBİ kredilerinin önceki yıllara oranla bu kadar hızlı yükselmesinin en önemli nedeni olarak 2017 yılında KOBİ’lere verilen faizsiz kredi desteği, KGF destekleri, geri ödemesiz makine ve teçhizat destekleri gibi destekler yer alıyor. (KGF’nin bir uygulaması olan Nefes Kredisi’nin ayrıntıları için: https://www.dunya.com/ekonomi/nefes-kredisinde-ikinci-adim-devrede-haberi-405970)

Kaynak: TCMB verileri ile hesaplanmıştır

“Kredi Garanti Fonu” En Çok Aranan Başlıklarda

Kredi Garanti Fonu’nun Google’da en fazla araması yapılan illerde ilk beş sırada Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa ve Kayseri bulunuyor. Kredi Garanti Fonu, geçen sene Nisan ayında KGF tarafından yapılan “ihracatçılara daha fazla kefalet ve destek verileceği” açıklamasından sonra “en fazla” yapılan aramalarda yer almış.

Nisan 2017 - Nisan 2018 Döneminde Google'da KGF'nin En Çok Arandığı İller

Kaynak: Google Trends

Protestolu Senetler Azalmaya Geçti

Piyasalarda nakit ihtiyacındaki trendi yansıtması açısından önemli olan protesto edilen senet sayısı 2017’nin başından bu yana gerileme eğiliminde. Protestolu senetlerin geçen yıla göre gerilemesi, firmaların temkinli hareket ettiğine işaret ediyor. İflas erteleme yerine konkordato sisteminin hayata geçmesinin de bu durumda etkili olduğu görülüyor:

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/iflas-ertelemeye-son-konkordato-gecti-40756962

Kaynak: TBB Risk Merkezi verileri ile hesaplanmıştır

KOBİ’lerin Büyümedeki Payı Artıyor Olabilir

SGK verilerine göre, özellikle yılın ikinci yarısında ve son çeyreğinde, büyük ölçekli işletmelerde istihdamın üçüncü çeyrekte azaldığı, dördüncü çeyrekte ise kısmen arttığı görülüyor. KOBİ’lerde ise özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin yılın ikinci yarısı ve özellikle son çeyreğinde istihdam artışında ivmelenmeye geçtiği görülüyor. Dolayısıyla Nefes Kredisi ve istihdamın artırılması amacıyla verilen prim destekleri gibi desteklerin mikro ve küçük ölçekli işletmelerde etki yarattığı tahmin ediliyor.

Kaynak: SGK Aylık Sigortalı İstatistik verileri ile hesaplanmıştır

Paylaş: