“Üçüncü İş Dünyasında Kadın Raporu” Çözüm Önerileri

“Üçüncü İş Dünyasında Kadın Raporu” Çözüm Önerileri

TÜRKONFED Üçüncü İş Dünyasında Kadın raporu 8 Mart 2018’de yayınlandı. Raporda kadınların işgücüne katılımını etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler, mevcut durum analizi ve çözüm önerileri yer alıyor.

Rapordaki önemli bulgulardan biri de kadınların işgücüne katılımını olumsuz etkileyen faktörler arasında “ev işleri, çocuk ve yaşlı bakım masrafları” gibi ev ile ilgili işler ve çalışma hayatına katılması durumunda “düşük ücret”, “uzun çalışma saatleri” ve “yolda geçen süre” gibi koşullar yer alıyor.

Raporun önemli bir başka bulgusu ise kayıt dışı istihdamın azaltılmasında ekonomik büyüme ve kayıtlı istihdam kadar, sosyal sigorta prim teşviklerinin, denetimlerin ve bürokrasinin azaltılmasının önemli katkısı bulunduğu belirtiliyor.

TÜRKONFED’in İş Dünyasında Kadın raporundan öne çıkan bazı öneriler kısaca şöyle:

  • Çocuk bakım hizmetlerini bir ölçüde finanse edecek aile yardımları sigortası ile engelli ve yaşlılara dönük bakım sigortası kurulmalıdır. (İş Dünyasında Kadın raporları Birinci ve İkinci Ciltte yapılan öneri)
  • Çocuk bakımında olduğu gibi, yaşlı bakım ile ilgili bakım sigortasının kurulması ve alanda nitelikli bakım elemanlarının yetiştirilmesi ile birlikte önemli ölçüde istihdam artışı sağlanabilir.
  • Özellikle kayıt dışı kadın istihdamının yoğun olduğu ev eksenli çalışma, tarımda mevsimlik çalışma ve ücretsiz aile işçiliği için yeni modeller geliştirilmelidir.
  • Ücretlilerin vergilendirilmesinde Batı ülkelerinde olduğu gibi aşamalı da olsa beyanname sistemine geçilmesi gerçek kazanç üzerinden vergilendirme ile birlikte uygulama biçimine göre kadın istihdamını da teşvik edecektir.

Özellikle ikinci bölümde aktardığımız üzere, SGK verilerine göre mikro ve küçük işletmelerdeki istihdam artışı bu bağlamda değerlendirilebilir. Bu önerilerin hayata geçirilmesi ile KOBİ’lerin daha fazla istihdam yaratmasının önü açılabilir.

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu: http://www.turkonfed.org/tr/detay/1585/turkonfed-3-is-dunyasinda-kadin-raporu/

Paylaş: