Türkiye'de Yapısal Reformlar: Ocak-Mart 2018 Dönemi

Türkiye'de Yapısal Reformlar: Ocak-Mart 2018 Dönemi

Geçtiğimiz dönemde, hükümet tarafından yapılan birçok önemli yapısal reform çalışması, TÜRKONFED’in çalışma alanları ile örtüşüyor:

KOBİ’lerin Tanımı Değişiyor:

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamasına göre girişimcilerin yatırım desteklerinden daha fazla faydalanabilmesi için KOBİ’lerin 40 milyon Lira olan ciro üst sınırı 125 milyon Liraya çıkarılacak.

https://www.dunya.com/ekonomi/yildirim-kobi-tanimi-degisiyor-destek-artiyor-haberi-405389

TÜRKONFED’in yayınladığı KOBİ’lerde Dönüşüm (2008), KOBİ’lerde Finansmana Erişim (2009) ve Yeni Dönem Yeni Hedefler (2011) raporlarında, KOBİ’lere verilen desteklerin ihtiyaçlara ve aynı zamanda da tipolojiye yönelik olması gerektiği yönünde görüşler ifade edilmiştir.

Nefes Kredisi’nde İkinci Adım:

TOBB ve bağlı odalar aracılığıyla kullandırılan Nefes Kredisi’nde ikinci etap başlıyor. İkinci etapta krediye aracılık edecek banka sayısının 6-7’ye yükselmesi ve faizin yine piyasa koşullarının altında belirlenmesi bekleniyor. Ancak piyasa faizinin yüksek olması sebebiyle bunun gerçekleşebilmesi için sübvansiyon sisteminin de devreye girebileceği ifade ediliyor.

https://www.dunya.com/ekonomi/nefes-kredisinde-ikinci-adim-devrede-haberi-405970

TÜRKONFED’in yayınladığı KOBİ’lerde Dönüşüm (2008), KOBİ’lerde Finansmana Erişim (2009) ve Yeni Dönem Yeni Hedefler (2011) raporlarında, Kredi Garanti Fonu’nun makine-teçhizat ve ihracat için destek sağlamasından, teminat yetersizliğini çözmesine ve Ar-Ge destekleri için fon sağlamasına çeşitli öneriler yer almaktadır.

Yeni Torba Yasa’da kadınların işgücüne katılımlarını artırmak üzere, önemli teşvikler yer alıyor:

  • Kreş desteği için gelir vergisi desteği getirilecek: Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getirilecek.

  • İmalat sektöründe çalışan küçük işletme ve esnafa, 18-25 yaş arası 2 kişi ilave istihdam için gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek.

  • Kadın, genç ve engelli istihdamında 12 ay yerine 18 ay teşvik verilecek.

(https://www.dunya.com/ekonomi/torba-tasari-tbmmde-kabul-edildi-haberi-408328):

  • İŞKUR da sanayide iş gücüne katılabilmek için gerekli nitelik kazanmak adına meslek edindirme, iş başı eğitimlerine katılan kadınlara 400 liralık kreş desteği verileceğini açıkladı

(http://www.milliyet.com.tr/iskur-genel-mudur-vekili-uzunkaya-rize-yerelhaber-2552086/).

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın raporunda yer alan kadınların iş hayatına daha fazla katılımı için yapılan “bakım sigortası”, “kreş çeki”, “vergi indirimleri”, “yeni çalışma modelleri” gibi önerilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.turkonfed.org/tr/detay/1585/turkonfed-3-is-dunyasinda-kadin-raporu/ 

Dövize endeksli TL kredi devri kapandı:

Reel sektörün döviz borçlanması kurallara bağlandı. Dövizle borçlanma, döviz geliriyle orantılandırılırken şirketler için limit tahsisi ‘banka’ bazında değil ‘sistem’ bazında izlenecek. Bankacılar şimdi ikincil mevzuat düzenlemelerini bekliyor.

https://www.dunya.com/finans/haberler/dovize-endeksli-tl-kredi-devri-kapandi-haberi-400264

TÜRKONFED’in Yeni Dönem Yeni Hedefler (2011) raporunda belirtildiği üzere, KOBİ’lerin sadece kredi alarak değil “girişim finansmanı için oldukça önemli olan risk sermayesi, çekirdek finansmanı gibi enstrümanların derhal yaratılması, bunun için gerekli kurumsal ve fiziksel altyapının bir an önce oluşturulması gerekmektedir.” Böylelikle “küçük firmaların kredi kullanımı azaltılarak öz kaynaklarının kullanımları desteklenmelidir” (Bölgesel Kalkınmada Yerel Dinamikler Rapor Serisi – Gaziantep Raporu, 2015).

Makine ve Teçhizatta KDV Düzenlemesi Geldi:

TBMM’ye sunulan Torba Kanun Tasarısı ile makine-teçhizat yatırımlarına yönelik olarak yeni bir teşvik türü geldi. Bu yeni teşvik makine-teçhizat yatırımlarını yatırımcı açısından, hem fazla amortisman ayırttırmak hem de KDV’siz olarak edinme olanağı sağlamak suretiyle teşvik ediyor.

http://www.businessht.com.tr/piyasalar/haber/1869030-makinede-kdv-haberi-bankalarin-istahini-artirdi

“Yeni Dönem Yeni Hedefler” (2011) raporunda “bankalarla yapılan protokollerle imalat sanayi işletmelerine ve imalatçı esnafa “İhracat, İstihdam, Makine-Teçhizat ve Genel İşletme Kredisi” kapsamında kullanacakları kredilere ilişkin faiz destekleri ve kredi üst limitlerinin artışı sağlanmalıdır.” önerisinde bulunulmuştu. Dolayısıyla, ekonomik büyümede önemli bir paya sahip olan imalat sanayi üretiminin artırılabilmesi için “makine ve teçhizat” için yapılacak her türlü destek önem taşıyor.

Arabuluculuk ile 7.000 uyuşmazlıkta anlaşma sağlandı:

İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle iş uyuşmazlıklarında ara buluculuk zorunlu hale getirildi. Uygulamanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak’tan bu yana adliyelerde kurulan ara buluculuk bürolarına 39.000 başvuru yapıldı. Bu kapsamında sonuçlanan 10.000 uyuşmazlıktan 7.100’ü ara bulucuların huzurunda yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmayla sonuçlandı.

https://aa.com.tr/tr/turkiye/arabuluculuk-7-bin-uyusmazlikta-anlasma-sagladi/1065863

Paylaş: