Büyüme ve Enflasyon Tahminlerin Üstünde

Büyüme ve Enflasyon Tahminlerin Üstünde

Türkiye’nin ekonomik büyüme hızı, TÜİK tarafından güncellenen yeni veriler ile birlikte 2016 yılı son çeyreğinden bu yana artışa geçti. 2017 yılı büyüme oranı beklentilerin üstünde gerçekleşerek %7,4 oldu.

Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Tahminlerin Üstünde

Türkiye’nin ekonomik büyüme hızı, TÜİK tarafından güncellenen yeni veriler ile birlikte 2016 yılı son çeyreğinden bu yana artışa geçti. 2017 yılı büyüme oranı beklentilerin üstünde gerçekleşerek %7,4 oldu. Büyümeye en fazla katkı tüketimden (iç talep) geldi ancak yatırımlar da (sabit sermaye) büyümeyi destekledi. Türkiye’nin yüksek büyüme yaşadığı dönemlerde cari açık da artıyor. Bu nedenle dışa bağımlı bir büyüme gerçekleşiyor.

Kaynak: TCMB ve TÜİK verileri ile hesaplanmıştır

Reel Sektörün Yurtdışına Kredi Borcu Artmaya Devam Etti

Ocak ayında reel sektörün uzun ve kısa vadeli toplam kredi borcu geçen yıla göre %15 artarken, finansal sektörün kredi borcu ise %10 arttı ve özel sektörün toplam borcu 244,6 milyar Dolara yükseldi. Geçen sene bu borçluluk 218 milyar Dolar düzeyindeydi. Döviz kurundaki artış ile artan kredi maliyeti yükümlülüğü karşısında hükümet önlem aldı (Konuyla ilgili hükümetin aldığı önlem “Türkiye’de Yapısal Reformlar” başlığımızda yer alıyor).

Kaynak: TCMB verileri ile hesaplanmıştır

Enflasyonda Katılık Devam Ediyor

Enflasyon son 14 aydır %10’un üzerinde seyrederken, çekirdek enflasyon %12 seviyesinde. Enflasyondaki bu katılık faizlerde baskı yaratıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantılarında faizlerde değişikliğe gitmiyor ve sıkı para politikası duruşuna devam ediyor.

Kaynak: TÜİK verileri ile hesaplanmıştır

Paylaş: