Kullanım İspatı Kılavuzu Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından Yayınlandı

Kullanım İspatı Kılavuzu Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından Yayınlandı

Markalar ve Tasarımlar 

Sınai Mülkiyet Kanunu ("SMK") ile markalar bakımından getirilen en önemli yeniliklerden biri "Kullanım İspatı" müessesesi olduğu için bu konunun Kurum tarafından nasıl ele alınacağı Kullanım İspatı Kılavuzu ile açıklığa kavuşturuldu. Kullanım İspatı Kılavuzu'yla, hangi delillerin, ne şekilde Kurum'a sunulması gerektiği detaylıca açıklandı. 

Sınai Mülkiyet Kanunu ("SMK") ile markalar bakımından getirilen en önemli yeniliklerden biri "Kullanım İspatı" müessesesi olup, bu konunun Kurum tarafından nasıl ele alınacağı Kullanım İspatı Kılavuzu ile açıklığa kavuşturulmuştur. 

Kullanım İspatı Kılavuzuyla, hangi delillerin, ne şekilde Kurum'a sunulması gerektiği detaylıca açıklanmıştır. Gerekçe markanın kullanımının ispat edilememesi halinde itiraz reddedilebileceğinden, itiraz sahipleri bakımından bu müessese bir hayli önem taşımaktadır. Bu kapsamda, kullanımın niteliği, yeri, zamanı, kapsamı ve markanın kullanım şekli hususlarına dair yeterli bilgiyi içeren belgelerin Kullanım İspatı Kılavuzunda belirtilen şekilde Kurum'a sunulması gerekmektedir.  Kullanım ispatı delillerinin sunulması sırasında Kılavuz itiraz sahiplerine yol gösterici olacaktır.

Kullanım ispatı talebi ile karşılaşılan durumlarda yalnızca 1 ay içerisinde markanın son 5 yıllık zaman zarfı içerisinde sürekli ve ciddi kullanımına ilişkin delillerin Kurum'a sunulması gerektiğinden; kullanım ispatı def’inin ileri sürülebileceği markalar bakımından firmaların fiilen kullanmakta oldukları markaları itirazlarına gerekçe olarak göstermeleri ve delillerini önceden hazırlamaları yararlı olacaktır.

----------------------------------------------------------------------------------------
Güldeniz Doğan Alkan (http://gun.av.tr/tr/cv/guldeniz-dogan-alkan/)

 

Paylaş: