Fazla Çalışma Yönetmeliği Değişti

Fazla Çalışma Yönetmeliği Değişti

Çalışma Alanı: İş Hukuku 

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) 25 Ağustos 2017 tarihinde değişiklik yapıldı. İşverenin her yılın başında işçiden fazla çalışmaya yönelik olarak yazılı onayını alması gerektiği şeklinde önceki yönetmelikte yer alan düzenleme, "Her yılın başında işçinin yazılı onayının alınması gerekmeyecek; işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da fazla çalışma ihtiyacının ortaya çıkması halinde alınabilecektir" diye değiştirildi. 

 

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) 25 Ağustos 2017 tarihinde değişiklik yapıldı. Değişiklik yürürlüğe girmeden önce, Yönetmelikte işverenin her yılın başında işçiden fazla çalışmaya yönelik olarak yazılı onayını alması gerektiği şeklinde düzenlenmekteydi.

Yapılan değişiklikle birlikte artık her yılın başında işçinin yazılı onayının alınması gerekmeyecek; işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da fazla çalışma ihtiyacının ortaya çıkması halinde alınabilecektir. Getirilen diğer bir önemli değişik ise, fazla çalışma yapmak istemeyen işçinin vermiş olduğu onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunma kaydıyla geri alabilmesidir.

Sonuç olarak, getirilen değişiklikle birlikte işverenin fazla çalışma yaptırmak istediği işçisinin onayını her yılın başında almak zorunda olmayacak, onayı sözleşmenin akdedilirken veya fazla çalışma yapılması ihtiyacı ortaya çıktığında alması yeterli olacaktır.

-----------------------------------------------------------------------------

Beril Yayla Sapan (http://gun.av.tr/tr/cv/beril-yayla-sapan/)

Melis Sılacı (http://gun.av.tr/tr/cv/melis-silaci/)

 

 

Paylaş: