Veriyle Gelecek

Veriyle Gelecek

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) Hibe programı ile kapsamlı ve bütüncül işgücü piyasası tedbirleri yoluyla ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin istihdam edilebilirliğinin ve işgücü piyasasına katılımlarının veri bilimi eğitimleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

NEET Nedir? NEET, Avrupa İstihdam Komisyonu (EMCO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2020 yılında oluşturulan standart bir tanıma göre 15-29 yaş arasındaki işsiz ve eğitimde aktif olmayan gençleri tanımlar.

Proje Amaçları:

  • Gençlerin veri bilimi alanında uzmanlaşmalarını sağlamak ve istihdam yaratan teknoloji firmalarıyla buluşturmak.
  • Veri bilimi mesleği ile NEET'lerin işsizliğini azaltmaya katkı sağlamak.
  • Gençlere uzun vadeli istihdam becerileri kazandırarak istihdam edilebilirliklerini artırmak.
  • Girişimcilik fırsatları yaratarak gençlerin kariyerlerine yeni pencereler açmak.
  • Gençlerin motivasyonlarını ve özgüvenlerini artırmak.
  • Geleceğin meslekleri arasında görülen veri bilimi mesleğini, NEET'lerin karanlık durumuna aydınlık olarak kullanmak.


Paydaşlar: TÜRKONFED, Avrupa Birliği Başkanlığı, İKG PRO, İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Web Sitesi: https://veriylegelecek.com/

İletişim Kişisi: btoppare@turkonfed.org - mdeniz@turkonfed.org 

Sosyal Medya Hesapları:

Facebook - Instagram - LinkedIn

Paylaş: