Zeynep Balamir Ateş

SERHATSİFED

Zeynep Balamir Ateş
Serhat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (SERHATSİFED)