TÜRKONFED Tüzüğüne göre doğrudan YDK üyeleri (Madde 13B- Şık 1-4)

 • Süleyman Onatça (YDK Başkanı, Eski YK Başkanı ve Kurucu YK Üyesi)
 • Celal Beysel (Eski YDK Başkanı, Eski YK Başkanı ve Kurucu YK Üyesi)
 • Enis Özsaruhan (Kurucu / Onursal Başkan)
 • Erdem Çenesiz (Eski YK Başkanı)
 • Tarkan Kadooğlu (YK Başkanı)
 • İdris Demirel (Kurucu YK Üyesi)
 • Musa Timur (Kurucu YK Üyesi)
 • Şeyhmus Akbaş (YK Başkan Yardımcısı ve Kurucu YK Üyesi) 
 • Güngör Keşci (Kurucu YK Üyesi)
 • İlknur Denizli (Kurucu YK Üyesi) 
 • Mustafa T. Sözen (Kurucu YK Üyesi) 
 • A. Nedret Koruyan (Kurucu YK Sayman Üyesi) 
 • Lütfi Aysan (Kurucu YK Üyesi)
 • Timur Erk (Kurucu YK Üyesi)
 • Erol Bilecik (Konfederasyona Üye Federasyonların En Az Yarısına Üye Olan Dernek Başkanı)

YDK Başkanı’nın, mevcut yönetim kurulu üyeleri dışında, belirlediği 6 kişi (Madde 13B –Şık 5)

 • Muharrem Yılmaz (Eski YK Başkan Yardımcısı, Eski TÜSİAD Başkanı)
 • Mehmet Akyürek (Kurucu Federasyon Başkanı, Eski YK Başkan Yardımcısı)
 • Mehmet Sandal (Eski Federasyon Başkanı, Eski YK Üyesi)
 • Bülent Akgerman (Eski Federasyon Başkanı, Eski YK Başkan Yardımcısı)
 • Mustafa Güler (Eski Federasyon Başkanı, Eski YK Başkan Yardımcısı)
 • Raif Türk (Eski Yedek YK Üyesi)
 • Bedrettin Karaboğa (GÜNSİAD Eski Başkanı)

YDK Başkanı’nın mevcut ve geçmiş dönemler danışmanları ve/veya Genel Sekreterleri arasından seçilmiş 3 kişi (Madde 13B-Şık 6)

 • Haluk Tükel (Uzman Üye)
 • Cengiz Turhan (Uzman Üye)
 • Arda Batu (Genel Sekreter)