Türk İş Dünyası, Hayata Şekil Veren Kadınlarla Kütahya'da Buluştu!

Farklı sektörlerde yer alan ve topluma rol model olan kadınlar, 13 Aralık’ta TÜRKONFED ve ZAFERSİFED desteğiyle, LAV ev sahipliğinde Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Hayata Şekil Veren Kadınlar Konferansı”nda buluştu. Kadının toplumsal kalkınmadaki rolü, cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi yolunda atılacak adımlar, erkek egemen sektörlerde kadınların yeri gibi birçok konunun masaya yatırıldığı konferanstan, “Sürdürülebilir kalkınma ancak toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğiyle mümkündür” mesajı çıktı.

13 Aralık 2019 /Kütahya -  Kütahya, 13 Aralık’ta çok önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Zafer Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ZAFERSİFED) desteğiyle, LAV sponsorluğunda Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen Hayata Şekil Veren Kadınlar Konferansı’nda, katılımcılar topluma rol model olan, başarılı kadınların ilham veren hikayelerinin yanı sıra özellikle iş hayatında cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi yolunda atılabilecek adımlara ilişkin çözüm önerilerini dinleme fırsatını yakaladı.

Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ında katıldığı konferans, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar ile ZAFERSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aygül Gezer’in açılış konuşmalarıyla başlayarak özel oturum ve paneller ile devam etti. 

Orhan Turan: “Güçlü kadın, güçlü ekonomi, güçlü demokrasi ve güçlü Türkiye demektir”

“Tek kanatla uçmak nasıl mümkün görünmüyorsa, toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına aktif katılımı olmadan da kalkınma ve rekabetçilik mümkün görünmüyor” diyen TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün, dünyada işgücünün yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor. Kadın istihdamının yüzde 1 artması, GSMH’yı 80 milyar dolar artırıyor. 2025 yılına kadar tam olarak toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği sağlanması halinde, dünya ekonomisine 28 trilyon dolarlık ek katkının sağlanacağı öngörülüyor. Ülkemizde, kadınların ve erkeklerin ekonomiye eşit katılmaları halinde GSMH’mızın yüzde 30 daha fazla artacağı görülüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadının çok yönlü güçlendirilmesi; siyaset, iş ve toplumsal hayata kadınların aktif katılımını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi, ülkemizin kalkınması için de olmazsa olmaz koşuldur. Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasiye giden yol kadının güçlendirilmesinden geçmektedir. Güçlü kadın, güçlü toplum ve güçlü ekonomi; güçlü demokrasi ve güçlü Türkiye demektir.” 

Esin Güral Argat: “Ayrımcılığın önüne geçilmesi, çeşitliliğin teşvik edilmesi gerekiyor”

Konferansta konuşan Gürallar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, kadınların hayatın her alanını şekillendirecek büyük bir potansiyele sahip olduğu halde önlerine kurulan görünmez setler yüzünden istihdama katılamadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Ülkemizin refahının artması da kadınların istihdamına bağlı… Hükümetin 2020 kadın istihdam paketi için açıklanan kararları sonuna kadar destekliyoruz. Ancak bir diğer önemli konu olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da daha sağlam adımlar atılmasını bekliyoruz. Hayatın her alanında ayrımcılığın önüne geçilmesi, çeşitliliğin teşvik edilmesi gerekiyor. Bunu başarırsak gerçek anlamda gelişebiliriz”

Reyhan Aktar: ”Kadının eğitimi arttıkça, iş dünyasına katılımı da artıyor”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu olduğunu belirten ve kadınların ekonomiye katılımında eğitimin önemine vurgu yapan TÜRKONFED İDK Başkanı Reyhan Aktar, şöyle konuştu: “Kadınların eğitimi arttıkça, işgücüne katılımları da girişimci olma oranları da yükseliyor. Türkiye'de üniversite mezunu kadınlarımızın iş dünyasına katılım oranları yüzde 72'lerde. Bu da gösteriyor ki kız çocuklarımızın eğitime ulaşma sıkıntısını çözebilirsek, kadınların iş dünyasına kazandırılması konusundaki en önemli engeli de aşmış olacağız. Hepimiz biliyoruz ki kadınlarımız zeki, becerikli ve girişimcilik kasları da çok güçlü. Doğru bir strateji ve iyi bir planlama ile bu potansiyeli memleketimizin en ücra bölgelerinde bile harekete geçirebilmek, Türkiye ekonomisi için de yeni bir büyüme alanı yaratacaktır.”

Aygül Gezer: “Kadının refahı, ülkemizin kalkınmasının da en önemli dayanak noktasıdır”

ZAFERSİFED Başkanı Aygül Gezer de açılışta yaptığı konuşmada, “Ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan kadınların şiddet başta olmak üzere uğradığı ayrımcılığın, eşitsizliğin ve adaletsizliğin son bulması gerekiyor. Eğitimden iş dünyasına, sosyal ve kültürel ortamdan toplumsal hayata kadar kadınların topuk seslerinin olmadığı alanlarda hep potansiyelimizin yarısı eksik kalıyor. Kadının mutluluğu ve refahı, ülkemizin huzur ve kalkınmasının da en önemli dayanak noktasıdır. Ülkemizin kalkınmasının yolu kadınların potansiyeli ve enerjisini harekete geçirmekle mümkündür” diye ifade etti. 

Konferansın ilk bölümünde Yeni Nesil Kalkınmada Kadının Rolü ve Yol Haritaları başlıklı özel oturumda Gürallar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat ve Allianz Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, yeni nesil kalkınmada kadının rolü ve yol haritalarını masaya yatırdı. Gazeteci Özlem Gürses moderatörlüğünde gerçekleştirilen Geleceğe Şekil Veren Kadınlar Paneli’ne ise Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Gürallar Yapı Genel Müdürü Banu Aydın ve Mediterien Deep Kurucusu Ece Demirpençe konuşmacı olarak katıldı. 

LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran moderatörlüğünde yapılan Bilişime Hayat Veren Kadınlar Paneli’nde ise erkek egemen bir sektörde kendini ispatlamış özel isimlerden SAP Güney Avrupa, Kuzey Afrika Bölgeleri Pazarlama Direktörü Özlem Kestioğlu, Siemens Türkiye, Endüstri 4.0 Dijitalizasyon ve Pazarlama Müdürü Derya İren ve LOGO Yazılım Satış Müdürü Özlem Ersöz teknolojide kadının rolü ve bilişim sektörünün geleceğini konuştu. Konferans, düzenlenen Ticaret Köprüsü etkinliği ile sona erdi.