WORTH Projesi'nin Kapanış Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

TÜRKONFED’in genel koordinatörlüğünde, Türkiye’nin de dahil olduğu 5 ülkenin işbirliğinde hayata geçirilen Uzun Dönemli ‘İstihdam Becerileri ile İş Hayatında Genç İstihdamının Artırılması-WORTH Projesi’nin kapanış toplantısı İstanbul’da yapıldı. Türkiye, Bulgaristan, İtalya, İspanya ve Yunanistan olmak üzere, 5 ülkeden 8 kurumun işbirliğiyle gerçekleştirilen Worth Projesi’nde, rapor ve eğitim içerikleri tamamlanırken; TÜRKONFED, projenin tamamlanmasıyla birlikte, genç istihdamı ile ilgili hazırlanan rapor ve politika önerileri doğrultusunda, 40 bin şirketlik üye yapısıyla uygulama aşamasına geçecek.

16 Ocak 2019 / İstanbul - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) genel koordinasyonunda, Erasmus+ Programı desteği ile Şubat 2017 tarihinde hayata geçirilen Uzun Dönemli İstihdam Becerileri ile İş Hayatında Genç İstihdamının Artırılması-WORTH Projesi’nin (Youth Employment at the Work Life Through Long Term Employability Skills) kapanış toplantısı, İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Genç işsizliği ile mücadele etmek, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak, sahip olmaları gereken beceri ve yetkinliği artırmak için TÜRKONFED koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye, Bulgaristan, İtalya, İspanya ile Yunanistan olmak üzere, 5 ülkeden 8 kurumun işbirliğiyle gerçekleştirilen Worth Projesi’nin kapanış toplantısında açılış konuşmalarını Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Hatice Tuğsavul, Genç Başarı Vakfı Türkiye Başkanı Çelik Ören, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Savcı yaptı. Toplantıda Bahçeşehir Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Serkan Yeşilyurt ise, Proje Çıktıları, İçerik Hazırlıkları ve E-Öğrenme Platformu başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi.

Gençlere ve işverenlere, genç çalışan ihtiyaçlarına yönelik duyduğu ve sahip olması gereken becerilerin sorulduğu anket çalışmalarıyla birlikte hazırlanan raporda, mevcut durum analizine de yer verildi. Proje paydaşı olan 5 ülkede gerçekleştirilen çalıştaylar sonucunda eğitim programları oluşturuldu ve beceri setleri hazırlandı. Proje kapsamında uzaktan eğitim platformu kapsamında online eğitimler de gerçekleştirildi. Proje kapsamında Liderlik, Risk Yönetimi, Kendine Güven, İletişim, Sunum Teknikleri ve Yazım, Etkili Yabancı Dil Kullanımı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri, Planlama ve Karar Alma gibi eğitim içerikleri belirlendi. 24 aylık projenin final toplantısıyla birlikte TÜRKONFED, genç istihdamı ile ilgili hazırlanan rapor ile ortaya konan tespit ve politika önerileri doğrultusunda, 40 bin şirketlik üye yapısıyla uygulama aşamasına geçecek.

Yiğit Savcı: “İş piyasasının ihtiyaçları ve öncelikleri, gençlerin gelecek hayalleri ile örtüşmeli”

Proje kapsamındaki tüm ülkelerin, “gençlerde istihdam becerilerinin geliştirilmesi; genç istihdamının artırılması ve genç işsizliğine uzun dönemli çözümler bulabilmek” ortak amaçlarına odaklandığını vurgulayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Savcı, “Bu projeyle, sürdürülebilir bir ekonominin inşasına ve geleceğimizin garantisi gençlerimizin kendi elleriyle kuracakları çok daha güzel bir yarına katkı sunabilmeyi hedefliyoruz” dedi. “Proje çıktılarında genel olarak ortaya çıkan bir tespiti iş dünyası içinden gelen biri olarak paylaşmak istiyorum” ifadesini kullanan Savcı, “Günümüzde iş piyasasının ihtiyaçları ve önceliklerinin, gençlerin gelecek hayalleri ve beklentileriyle örtüşmesi gerekliliği öne çıkıyor. Özellikle uzun süreli işlerde bariyer olarak görülen profesyonel ve sosyal beceriler alanında bu örtüşme; işgücü ve şirket verimliliği ile ülke ekonomilerine pozitif katkı sağlıyor” diye konuştu.

İrem Oral Kayacık: “Girişimcilikten STEM ve genç işsizliğine, farkındalık yaratmaya devam edeceğiz”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık ise yaptığı konuşmada, yeni bir dünyanın kurulduğuna şahitlik ettiğimiz bir dönemden geçtiğimizi belirterek, “TÜRKONFED olarak bu dönüşümü, ekonomiden sosyal ve kültürel hayata kadar kodlarıyla yeniden yazmanın önemine inanıyoruz. Bu değişimi gerçekleştirecek en önemli gücün de ‘gençlik ve eğitim’ olduğu düşünüyoruz” dedi. 21. yy dünyasının gerçeklerine uygun, bilimin temel alındığı bir eğitim anlayışı ile gençlere analitik ve eleştirel düşünme, problem çözme, yenilikçilik, işbirliği, iletişim ve yabancı dil gibi olmazsa olmaz görülen becerileri zaman kaybetmeden kazandırmak gerektiğini vurgulayan İrem Oral Kayacık, “İşte bu amaçla TÜRKONFED olarak çok paydaşlı ve çok katılımlı işbirlikleri ile sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da projeler gerçekleştiriyoruz. Girişimcilikten istihdama, STEM’den genç işsizliğine kadar toplumsal faydayı artıracak, sürdürülebilir kalkınmayı harekete geçirecek projelerle, sadece ulusal değil, uluslararası işbirlikleri ile de farkındalık yaratmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Genç Başarı Vakfı Türkiye Başkanı Çelik Ören ise, Worth Projesi’nin Türkiye’nin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, “Günümüzde istihdamın önemli bir ağırlığını elinde bulunduran KOBİ’lerin bile henüz maalesef geleceğin mesleklerine hazır olmadıkları bir üretim ekonomisinin içindeyken, bizler gençlerimizi iş yaşamına hazırlamaya çalışıyoruz. Bu noktada gençleri meslekler özelinde değil, çağı yakalayabilecek ve çağın devinimine hızla ayak uydurabilecek yetkinliklerle donatmalıyız” dedi. Çelik, proje ile gençlere web tabanlı portal ile istedikleri yerden kendilerini geliştirebilecekleri; sunum tekniklerinden, risk alma becerilerine, bilişim teknolojilerinden, iş İngilizcesine kadar çok sayıda spesifik alanda bilgi sağlayacak modüller tasarladıklarını kaydetti.