Mahfi Eğilmez'in 19 Aralık 2018 tarihli Kalkınma için Yapısal Reformlar Toplantı sunumu ekte yer almaktadır.