ESİAD Ev Sahipliğinde, Sürdürülebilir İzmir Konferansı Gerçekleştirildi

TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Şükrü Ünlütürk'ün açılış konuşmasını gerçekleştirdiği Sürdürülebilir İzmir Konferansı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. TÜRKONFED, FNF ve TESEV işbirliği ESİAD ev sahipliğindeki toplantı da İzmir'in gelecek stratejileri ele alındı.

 

Sürdürülebilir Kent İzmir

TÜRKONFED, Friedricch Nauman Vakfı ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) ortaklaşa organize ettiği Sürdürülebilir Kent çalışması kapsamında Sürdürülebilir İzmir Konferansı, yoğun bir katılımla düzenlendi. Açılış konuşmalarını TESEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Uğur ve TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Şükrü Ünlütürk’ün yaptığı konferansa ESİAD Yönetim Kurulu başkanı Fadıl Sivri de konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasında İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için farklı stratejiler ve önerilerin sunulacağı, çözüm önerilerinin yapılacağı konferansın son derece ufuk açıcı olacağını ifade eden, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin önemine değinen TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Şükrü Ünlütürk, “Şu anda dünya nüfusunun yarıdan fazlası, Türkiye nüfusunun yaklaşık %90’ı kentlerde yaşamaktadır. Kentler,  temel ekonomik yaşamın, kültürel yaşamın, bilgi alışverişinin, dolayısı ile yenilikçiliğin geliştiği yerlerdir. Ama aynı zamanda eşitsizliğin bulunduğu, insanların zor koşullar içinde yaşadığı ve büyük çevresel sorunların yaşandığı bölgelerdir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na göre kentler dünyadaki alanların %3’ünü kaplamasına rağmen enerji kullanımının %60’ını, ve karbon salınımının %80ini kapsar. Şehirler ancak doğru planlanıp yönetilebilirse bir ülke ekonomik kalkınmada ilerler, kültürel zenginlikler korunur ve bireyler için bir cazibe merkezi olur, ve sosyal ve çevresel sorunlara çözüm bulunabilir. Odağımızı biraz da İzmir’e çevirirsek, Tu¨rkiye’nin en rekabetc¸i 3. ili olan İzmir, gayri safi milli hasılaya yu¨zde 6’lık katkısıyla da çok o¨nemli bir marka kentimizdir. I·zmir’de yerelden bas¸layacak kalkınma hamlesi, yakın c¸evresindeki kentleri, bo¨lgeyi ve u¨lkeyi dogˆrudan etkileyecek bir dinamizme sahiptir. İzmir’de iç göç, aşırı nüfus artışı ve düzensiz kentleşme sonucunda ortaya çıkan temel sorunlardan biri de çevreseldir. Memnuniyetle belirtmeliyim ki, bu konuda İzmir’de örnek çalışmalar yapılmakta;  örneğin I·zmir Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi yereldeki tüm paydaşlarla birlikte 2020 yılına kadar sera gazı salımını en az %20 azaltmayı hedefliyor. ” dedi.

İzmir için Gelecek Stratejileri

Moderatörlüğünü İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu’nun yaptığı “Sürdürülebilir Kent İzmir için Gelecek Stratejileri” paneline Urban Green Global’in kurucusu Sidney Rasekh ile beraber konuşmacı olarak katılan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, artık ülkelerden değil marka şehirlerden, bölgeye öncülük eden, hinterlandını destekleyen etrafıyla kurduğu koalisyonlarla, uluslararası kentlerle işbirliği ile gündeme gelen bölgesel şehirlerden bahsedildiğini ifade etti. Bu anlamda yeni kent kavramının en önemli özelliklerini saymanın değerli olacağını ifade eden ESİAD Başkanı Sivri, “Katılımcılık ve iyi yönetişim ile insanın potansiyelini en üst noktada geliştiren, kaynakları, çevreyi, enerjiyi, tarımsal üretimi ve bilgiyi en etkin kullanan, kaynak optimizasyonuna yönelen, kendisine yetebilen şehirlerden bahsediyoruz. Bunların yanında rekabetçi bir ekosistem de ön plana çıkıyor. Bu anlamda en önemli konu şehrin kümelenme yapısı ve teknoloji geliştirme ile üretim ve eğitim alanlarının iş birliği ve uçtan uca entegrasyonu” dedi.

İzmir’e tek bir elbise biçmenin mümkün olmadığını vurgulayan Sivri, “Kentin birçok katmanının bir arada yaşaması gerekiyor. Zaten metropol olmanın, sürdürülebilir kalkınmanın da en önemli rolü bu. Sürdürülebilirlik dört temel unsura dayanır: Rekabetçilik, çevre, yaşam kalitesi ve hepsini kapsayan bir ilke olarak iyi yönetim. Şehirler yatırım çekebilmek ve rekabet edebilmek için, modern ve verimli altyapılara, bol miktarda vasıflı işgücüne, modern bilişim ve iletişim teknolojilerine, kaliteli konutlara, eğitime, ve tabii ki su ve elektrik gibi temel hizmetlere gereksinim duyar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Prof. Şükrü Karatepe de Cumhurbaşkanlığı sistemi ile değişen yönetim anlayışı ve yerel yönetimlere yaklaşım hakkında bir sunum yaptı. Günün son paneli ise moderatörlüğünü TESEV’in Araştırma Direktörü Dr. Itır Akdoğan’ın yaptığı, “Sürdürülebilir Kent İzmir için Dijital Stratejiler” ile tamamlandı. Panele konuşmacı olarak TESEV İyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz, PEY Genel Müdürü Ricardo Ferrer Rivero, TESEV Genel Direktörü Dr. Özge Aktaş Mazman ve İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu katıldı. Panelde TESEV’in geliştirdiği veriye dayalı politika yapma dijital aracı, İzmir’in dijital kent uygulamaları ve dünyada geleceğin şehirlerinin planlandığı dijital ortamlar hakkında bilgi paylaşıldı.