Dijital Anadolu 2 Raporu Açıklandı : Endüstri 4.0’a En Yakın Sektör Otomotiv

TÜRKONFED ve SEDEFED işbirliğiyle Türkiye ekonomisinin öncü sektörleri olan otomotiv, tekstil ve tarım sektörlerinin dijitalleşme yol haritasını ortaya koyan Dijital Anadolu 2: Sektör Bazlı Dönüşüm Yol Haritası Raporu’nun sonuçları Adana’da açıklandı. 191 firma davetiyle yapılan üç farklı ildeki çalıştay sonuçlarına ve 47 firma ile derinlemesine anket çıktılarına göre, Endüstri 4.0’a en yakın sektör otomotiv oldu. Tekstil ve hazır giyim, teknik altyapı, akıllı üretim ve insan, organizasyonda Endüstri 2.5 seviyesine yaklaşırken, seracılık ise akıllı üretim ve organizasyonda Endüstri 2.0’ın biraz üzerinde yer aldı.

14 Aralık 2018 – Adana/ Türkiye ekonomisinin öncü sektörleri olan otomotiv, tekstil ve tarım sektörlerinin dijitalleşme yol haritasını ortaya koyan Dijital Anadolu 2: Sektör Bazlı Dönüşüm Yol Haritası raporu, Adana’da gerçekleştirilen basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşıldı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) işbirliğiyle hazırlanan ikinci rapor, TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek koordinatörlüğünde, Boğaziçi Counseling for Business (BCB) tarafından sahada yürütülen çalışmalarla hazırlandı.  Dijital Anadolu 2 raporu, tarım, tekstil ve otomotiv sektörleri için dijitalleşme sürecine ışık tutarken; politika önerileriyle de sektörel bazlı dijital dönüşümün fotoğrafını da çekiyor.

191 firma davetiyle yapılan üç farklı ildeki çalıştay sonuçlarına ve 47 firma ile derinlemesine anket çıktılarına göre “3.0” seviyesi ile Endüstri 4.0’a en yakın sektör otomotiv. Tekstil ve hazır giyim, teknik altyapı, akıllı üretim ve insan, organizasyonda Endüstri 2.5 seviyesine yaklaşırken, seracılık ise akıllı üretim ve organizasyonda Endüstri 2.0’ın biraz üzerinde yer aldı.

Raporda sunulan politika önerileri arasında ise sektörel verimliliğin artırabilmesi için kamu kurumlarından sektörel topluluklar ve üniversitelere kadar tüm taraflar arasında diyalog başlatılması; sektörel yatay ve dikey işbirliklerinin kalitesinin artırılması; özellikle KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapabilmelerinin önündeki engellerin aşılması adına ekosistem işbirlikleri yapılması bulunuyor.

Orhan Turan: “Bu yüzyılın ihtiyaçlarına eski alışkanlıklarla cevap vermek mümkün değil”

Raporun tanıtım toplantısında konuşan ve bu yüzyılın ihtiyaçlarına, eski alışkanlıklarla cevap vermenin mümkün olmadığına, bugün rekabetçilik liginde yarışan ülkeler için en önemli kaldıracın dijital dönüşüm olduğuna dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Dijitalleşen dünyada geleneksel iş kolları tarihin derinliklerinde kaybolurken; hayal gücünün, bilgi ve teknolojiyle harmanlandığı yeni iş kolları, farklı yatırım alanları, inovasyon ve yaratıcılık odaklı yeni meslekler ortaya çıkıyor” dedi.

“Ülkemizin kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracat gücünün artması için, yüksek teknoloji kullanımını artırmak gerekiyor” ifadesini kullanan Turan, “Bugün, şirketlerimiz ve ilgili sektörlerimizde, teknoloji kullanımına baktığımızda sadece binde 3’ünün yüksek teknolojili üretim yaptığını görüyoruz. Bu oranı hızla yükseltmeliyiz” diye konuştu.

Geçmiş sanayi devrimleri kaçıran Türkiye’nin, dijitalleşme sayesinde küresel rekabette belki de ilk defa, rakipleriyle aynı seviyeyi yakalama şansına sahip olduğuna dikkat çeken Turan, şöyle devam etti: “Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirip, KOBİ’lerimizin kapasitelerini artırıp, yüksek teknolojiyle yüksek katma değerli üretimi yakalayıp, ekonomik refahı artırabiliriz. Ekonomide istediğimiz dönüşümün temelini de nitelikli eğitimle sağlamlaştırabiliriz. Küresel bir güç olmanın anahtarı, kendi teknolojimizi geliştirmekten geçiyor. Dijital dönüşümün lider ülkeleri, eğitim sistemi ile insan kaynağını zenginleştirenler arasında çıkacak. Teknolojiyi tüketen değil; hayal edip, araştırıp, geliştirip, üretip; ihraç eden bir ülke olmalıyız. Topluma değer katmaya, ülkemizdeki her tür yönetim ve yaşam kalitesini yükseltmeye bıkmadan, usanmadan, yorulmadan bu yolda devam eden ortak bir vizyonu paylaşmaya ihtiyacımız var. Ülkemizin gerçek gündeminin, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz.”

Ali Avcı: “Sektörel koşullara uygun dijital dönüşüm acilen kurgulamalı”

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı ise, yaptığı konuşmada Türkiye’nin, sektörel koşullara uygun ve verimlilik artışı yaratacak dijital dönüşümü, acilen kurgulaması gerektiğini belirterek, “Böyle bir çerçeve, Türkiye’yi dijital dönüşüm ekonomisinin tüketicisi değil üreticisine; dijital dönüşümü ise Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkışın yol haritasına dönüştürecektir” dedi.  Türkiye’de yazılım sektörü gibi dijital teknoloji sektörlerinin, ekonomi içindeki payının giderek arttığını, ancak halen OECD ülkelerine göre düşük bir seviyede olduğumuzu vurgulayan Avcı, şunları söyledi: “Dijital teknoloji sektörleri diğer sektörlerden ortalama 2-3 kat daha fazla üretkenlik yaratıyor. Buna rağmen toplam istihdamın sadece yüzde 1’i dijital teknoloji sektöründe çalışıyor. Sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerinde dijital altyapı dediğimiz -Bulut Bilişim, Sanayi 4.0, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zekâ gibi- yatırımları teşvik edecek mekanizmaları hayata geçirmek önem kazanıyor. Bunun yanında; KOBİ’lerde teşvik ve destek sistemi ile Bilgi İşlem Teknolojileri’nin (BİT) kullanımının yaygınlaştırılması; nitelikli insan kaynağı ve nitelikli bir eğitim sistemine yatırım yapılması; bilgi güvenliği ile Dijital Anadolu projesinin en önemli ayakları olan e-ticaret ve mobil ticaret yatırımlarının artırılması; özellikle BİT alanında kadınların işgücüne katılımının desteklenmesi ve kadın istihdamının teşvik edilmesi gerekiyor.”

Dijitalleşmede otomotivi, sırasıyla tekstil ve tarım takip ediyor

Toplantıda, Dijital Anadolu 2: Sektör Bazlı Dijital Dönüşüm Yol Haritası Raporu’nun detaylarını ise TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek aktardı. Raporun koordinatörlüğünü de üstlenen Dilek, raporla incelenen tarım, tekstil ve otomotiv sektörlerinin dijitalleşme düzeylerinin birbirinden farklı olduğunu, daha hızlı bir dijitalleşmeye geçmeden önce, sektörel darboğazlar ve ortak çözümler kadar, sektörel çözüm önerileri üzerinde de düşünülmesi gerektiğini söyledi. Pelin Yenigün Dilek, rapor kapsamında yaptıkları araştırma ve anket sonuçlarına göreotomotiv/parçalı üretim sektörü’nün, dijitalleşme haritasına göre en gelişmiş sektör olduğunu, ardından sırasıyla tekstil-hazır giyim ve seracılığın geldiğini belirterek, şöyle konuştu: Çalışma sonuçlarına göre, Endüstri 4.0 düzeyine en yakın sektör otomotiv. Sektör, strateji ve akıllı üretim boyutunda ise 3.0 seviyesinin altında kaldı. Tekstil-hazır giyim sektörü stratejide 2.0 seviyesinde yer alırken, teknik altyapı, akıllı üretim ve insan, organizasyonda 2.5 seviyesine yaklaştı. Seracılık ise stratejik anlamda 2.0 seviyesinin altında kalırken, teknik altyapıda 2.0’a yakın, akıllı üretim ve organizasyonda ise 2.0’ın biraz üzerinde bulunuyor.”

Dijital dönüşüm için finansman, her üç sektörde de ortak sorun

Rapora göre her sektörde dijital dönüşümün finansman boyutu, azımsanmayacak bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Seracılık sektörünün, finansmana erişimin her alanında problemleri olduğu gözlemlenirken, tekstil-hazır giyim sektörünün risk planlaması ve vizyon oluşturmaya yönelik problemlerinin finansmanı etkilediği anlaşılıyor.  Ortak payda olarak bakıldığında sektörü destekleyen ekonomik politikalar ve devlet teşviklerine erişim güçlüğü ön plana çıkıyor. Bir başka deyişle, sektörlerin stratejik bir bakış çerçevesinde öngörü ihtiyacı, dijitalleşme yatırımlarının önünde finansal bir risk olarak duruyor. 

Sektörel vizyon, stratejik perspektif ve pozisyonlama ihtiyacı var

Raporda yapılan sektörel analizlerin sonucunda, üniversiteler, kamu ve sektörel kuruluşlar ile şirketler özelinde bir takım politika önerilerinde bulunuldu.  Bütün bu politika önerileri, bu üç sektörde ortak olarak bir takım makro seviyede ihtiyaçlara da işaret ediyor. Bunlar ise “Sektörel vizyon, stratejik perspektif ve pozisyonlama ihtiyacı” olarak sıralanıyor. Raporda sunulan politika önerileri ise şöyle:

  • Sektörlerin stratejik olarak yerinin belirlenme beklentisi, ileriye yönelik yatırımlar konusunda güven ve destek arayışında olduğunu göstermektedir. Stratejik perspektifte, sektörel rekabet avantajlarının dijital dönüşümle birlikte geçireceği değişiklikler anlaşılmalı ve buna göre pozisyonlama yapılmalıdır. 
  • Dijital dönüşümün arzu edilen yönde, sektörel verimliliği artırabilmesi için kamu kurumları, sektör temsilcisi dernekler, sektörel topluluklar ve konu uzmanları üniversiteler arasında diyalog başlatılması ve/veya geliştirilmesi, daha önceki sanayi devrimlerine göre daha önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır.  Özellikle inovasyon süreçlerinin şirket verimlilikleri üzerindeki artan önemi göz önüne alındığında, sektörel yatay ve dikey işbirliklerinin kalitesi, ileriye dönük olarak fark yaratabilecektir. Şirket düzeyindeki darboğazların aşılması açısından,  ekosistem işbirlikleri, Ar-Ge ve inovasyon odaklı süreçleri geliştirmekte zorlanan küçük ve orta-ölçekli şirketler açısından, önemli kazanımlar sağlayabilir. 
  • Sektör uzman ve temsilcileri, konu uzmanları, üniversiteler ve sivil toplum işbirliğinde kurulacak sektörel platformlar ile öncelikli alanlara yönelik prototip çözümlerin oluşturulması, oluşturulan bu çözümlerin firmalarda uygulamaya alınabilmesi için destek ekiplerinin kurulması, dijital dönüşümün yaratacağı verimlilik artırıcı etkileri anlamak açısından etkili olacaktır.  Bu prototip çözüm merkezleri, sektörleri yatak ve dikey ekosistem anlayışıyla dönüştürebilir. 
  • Bu çözüm merkezleri, şirketlere dijital dönüşüm ile ilgili bir örnekleme görevi yaparken, aşağıdaki hususlar uygulamaya geçirilmelidir: Dijital dönüşümün her stratejik inisiyatif gibi ele alınması ve uzun dönemli planlama ve değişim yönetimi yapılması, iş modeli değişikliği boyutunun anlaşılması, operasyonel verimlilik boyutunun gelişen teknolojiler doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi, değişen ve dijitalleşen iş gücü profiline yönelik insan kaynağı planlaması. 

Dijital Anadolu 2 raporu için: http://www.turkonfed.org/tr/detay/1884/dijital-anadolu-2-sektor-bazli-dijital-donusum-yol-haritasi/