İstanbul Tahkim Merkezi ile İstanbul Tahkim Derneği protokol imzaladı

Türkiye’de tahkim kültürünü geliştirmek, bu alanda sektörel yapılanmaya çok yönlü destek vermek amacıyla önemli bir adım atıldı; İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) arasında işbirliği protokolü imzalandı. İstanbul Tahkim Merkezi’nin ev sahipliğinde, her iki kurumun yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla TOBB Plaza’da düzenlenen törende, ISTAC adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve İSTA adına Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Gün protokole imza attı. “40 senedir kamu ve özel sektörün mutabık olduğu tek proje ISTAC’tır” diyen Mehmet Gün, Türkiye’de tahkimin gelişmesi için birlikte önemli projeleri uygulamaya hazırlandıklarını söyledi. Prof. Dr. Ziya Akıncı da, “Bu ortak çabalar ve girişimler İstanbul’un uluslararası tahkim merkezi olmasına katkı sağlayacak” mesajını verdi.

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Akıncı, anlaşmayı imzalarken yaptığı konuşmada, Türkiye’de tahkimin gelişmesi ve yaygınlaşması açısından kurumlar arası işbirliğine büyük değer verdiklerini vurguladı. ISTA ile imzaladıkları protokolün bu anlamda atılan somut adımlardan birini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Akıncı şöyle konuştu;

“ISTAC nispeten yeni bir merkez ancak kısa sürede çok ciddi aşama kaydetti. Merkezimiz dava başvurularıyla adım adım etkinliğini artırırken, önümüzdeki 5 sene içinde gururla izleyeceğimiz gelişmelerin de nüvelerini attık. Bunlardan ilki kamu ile ilişki kurmaktı. Şimdi Başbakanlık Genelgesi ve Kamu İhale Kurumu mevzuatındaki değişiklikle kamu kesimi de tahkimi benimsedi ve kullanıyor. Bu yeni düzenlemelerle 20 senelik mesafe aldık ve bunun birkaç sene içinde dava sayımıza da yansımasını bekliyoruz. Ayrıca özel sektörden Merkezimize çok önemli destekler oldu. Bu konuda başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun desteği çok önemliydi. Yönetim Kurulu üyelerimiz Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Müjdat Keçeci sayesinde tahkimi sanayi ve ticaret odalarında, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) doğrudan karar vericilere anlatma olanağı bulduk. Bunun yanında barolarla birlikte çalışıyoruz; Yönetim Kurulu üyemiz Av. Rifat Bacanlı sayesinde Anadolu’da pek çok baroya tahkim eğitimi verdik. Şimdi de imzaladığımız protokol ile tahkim alanında ciddi çalışmaları olan bir sivil toplum kuruluşumuz ile işbirliği sürecini başlatıyoruz. Dernek olarak ISTA’nın bizi paydaş olarak görmesini önemsiyoruz. İsviçre örneğinde olduğu gibi, sivil toplum kuruluşu olarak ISTA’nın bu alanda ülkemizde önemli rol üstlendiğine inanıyoruz. İşbirliği zemininde birlikte üreteceğimiz projelerin, ülkemizde tahkimin gelişmesine önemli katkıları olacağı açıktır. Bu çalışmalarımızın da sağlayacağı destekle İstanbul uluslararası bir tahkim merkezi olduğunda, bunun değeri parayla ifade edilemeyecek boyutta olacaktır. Türkiye dendiğinde bir tahkim merkezi ve adalet dağıtılan bir yer hatırlanıyorsa bundan daha önemli bir değer olamaz.”

İSTA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün ise, konuşmasında tahkim merkezlerinin gelişmesi açısından ihtisas kuruluşlarının önemine dikkat çekti. İsviçre, ABD ve İsveç gibi ülkelerde ihtisas derneklerinin verdikleri desteğin, tahkimin kurumsallaşmasında kilit rol oynadığını vurgulayan Av. Gün, iki kurum arasındaki işbirliğinin yaratacağı fırsatları şöyle değerlendirdi;

“İstanbul tahkim Merkezi tüm paydaşların katılımı sonucu büyük bir heyecanla kuruldu. Bu heyecan hızlı bir ivmeye dönüşerek yaklaşık üç yıl içinde ISTAC’ı uluslararası arenada tavsiye edilen tahkim merkezlerinden biri haline getirdi. Dolayısıyla 40 senedir kamu ve özel sektörün mutabık olduğu tek proje ISTAC’tır. Bu dönemde İSTA da Türkiye’de tahkim dünyasını bir araya getiren bir platform olarak, ihtisas alanına ilişkin kalifikasyon kriterlerinin altyapısını oluşturdu. Ayrıca tahkim uygulayıcıları arasında benimsenen etik kurallar yayınladı. Türkiye’den pek çok uyuşmazlık için başka uluslararası tahkim merkezlerinde çözüm aranıyor. Bunların Türkiye’ye gelmesi herkese faydalı olacak. Bunu yapabilmek için de birlikte çalışmamız lazım. Bunun için en önemli basamak ISTAC ile hayata geçti. Şimdi bu işbirliği ile İstanbul’un tahkim yeri olarak gelişmesi için bir araya geliyoruz. Derneğimizin ilk önemli faaliyeti olarak imzaladığımız bu protokol, Türkiye’nin tahkim alanındaki hedeflerini gerçekleştirme yolunda iki kurumun işbirliğini kurumsallaştırıyor.”

ISTAC ve İSTA arasındaki protokol; Türkiye’de tahkimin geliştirilmesi amacıyla hakemlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması, hakemlik etiğinin yerleştirilmesi, üyelik ve bağlantı ağlarının genişletilmesi ve tahkim davalarında hakem atamaları gibi birçok alanda işbirliği esaslarını içeriyor. Her iki kurum, ISTAC’ın uluslararası kabul gören bir tahkim merkezi ve İstanbul'un da tercih edilen bir tahkim yeri olarak tanıtılması, Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da tahkim uzmanlığının geliştirilmesi hedefiyle ortak projeler uygulamayı planlıyor.

 

                                                                                          ***

 ISTAC VE İSTA HAKKINDA…

*İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC): İstanbul Finans Merkezi yatırımı kapsamında, tahkim alanında Türkiye’nin projesi olarak 6570 sayılı Kanun ile kuruldu. Bağımsız-özerk kurumsal yapısıyla 26 Ekim 2015 tarihinde “ISTAC Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları”nı oluşturdu. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren TOBB Plaza’da başlayan faaliyetlerinde 30 ayı geride bıraktı. İş dünyasında anlaşmalara yazılan her ISTAC maddesi “Türkiye’nin Tahkim Merkezi”ni geleceğe taşıyan bir adım işlevi görüyor. Ve sözleşmelerde yer alan ISTAC Şartı şöyle ifadesini buluyor; “Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir”

İletişim; Candan Yasan Tepetaş (Genel Sekreter) 0533 6310625– Emine Munyar (Basın Danışmanı)- 0532 2570789

*İstanbul Tahkim Derneği (İSTA): İSTA, başta ISTAC olmak üzere İstanbul’daki tahkim merkezlerinin tanıtılması ve güvenilirlik kazandırılması, İstanbul’un ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir tahkim yeri haline getirilmesi amacıyla kuruldu. İhtisas derneği niteliğinde bir sivil toplum kuruluşu olan İSTA, tahkim alanında etik kurallar ve kalifikasyon kriterleri oluşturma çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda geniş katılımlı toplantılar, eğitimler ve seminerler düzenliyor. Ayrıca yerli ve yabancı kurumlarla işbirliği alanları geliştiren Dernek, Türkiye’de sektörel anlamda tahkim uygulayıcılarını mesleki yönden geliştirip desteklemeyi hedefliyor. SEDEFED üyesi olan İSTA, TÜRKONFED çatısı altındaki dernekler arasında yer alıyor.

İletişim; Emre Tamer (Genel Sekreter) – 0532 6028489